อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 25 เมษายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 25 เมษายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

คนร.ผ่านแผนคุมสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจ

“บิ๊กตู่” สั่งให้ดึงแผนสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจมาใช้ทันที ไม่ต้องรอกฎหมายใหญ่เสร็จ ชงครม. 18 ก.ค.นี้ไฟเขียว ตั้งกรรมการรสก.ต้องมีความรู้เฉพาะหน่วยงานนั้น พร้อมกันคนการเมืองแสวงหาประโยชน์ จันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.41 น.

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือคนร. เห็นชอบให้แยกเรื่องสำคัญที่อยู่ในร่างพ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจออกมาใช้ทันที โดยเฉพาะแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจในอนาคต ซึ่งจากนี้ไปจะกำหนดให้การสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ต้องคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ที่จำเป็นกับหน่วยงานนั้นๆ เช่น มีความรู้ด้านการเงิน บัญชี กฎหมาย และไอที พร้อมทั้งห้ามไม่ให้แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ข้าราชการการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้ามาเป็นกรรมการ ขณะที่การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒินั้น ยังเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจเข้ามาเป็นกรรมการด้วย โดยรายละเอียดทั้งหมด จะเสนอให้ที่ประชุมครม.เห็นชอบในวันที่ 18 ก.ค.นี้ขณะเดียวกันยังให้แยกการจัดทำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจที่บรรจุอยู่ในร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ขึ้นมาจัดทำทันที อีกทั้งที่ประชุมยังรับทราบการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง โดยพบว่า ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) บมจ. การบินไทย มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ที่หากพาพันธมิตรได้จะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนฟื้นฟู 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 8