อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

"อิตาเลี่ยนไทย"คว้างานทางคู่หัวหิน-ประจวบฯ

อิตาเลี่ยนไทย คว้างานก่อสร้างรถไฟทางคู่หัวหิน-ประจวบฯ เคาะวงเงิน 5,800 ล้าน ต่ำกว่าราคากลาง คาดลงนามสัญญา ส.ค. เริ่มก่อสร้าง ก.ย.นี้ พฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.25 น.

เมื่อวันที่ 27ก.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ได้เปิดประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 84 กม. ราคากลาง 7,305 ล้านบาท มีนายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าฯรฟท.ฝ่ายธุรกิจเดินรถ เป็นประธานในการประกวดราคา โดยมีบริษัทที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดราคาทั้งสิ้น11ราย จาก13รายนั้น ผลปรากฎว่า บริษัทที่ชนะการประกวดราคาครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง5,807 ล้านบาท ลดลงประมาณ20% หรือ1,498ล้านบาท อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ รฟท. ต้องทำการตรวจสอบเอกสารต่างๆ หากครบสมบูรณ์ จะดำเนินการประกาศอย่างเป็นทางการให้ประชาชนรับทราบต่อไป คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ในเดือน ส.ค.60 และเริ่มก่อสร้างได้ภายใน ก.ย.นี้ ตามแผน

รายงานข่าวแจ้งต่อว่า สำหรับการการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย1.การก่อสร้างทางวิ่งรถไฟใหม่เพิ่ม 1 ทาง โดยจะทำการก่อสร้างทางรถไฟ 1 ทางขนานไปกับทางรถไฟเดิม ระยะทางรวมประมาณ 84 กม. ซึ่งจะเป็นโครงสร้างทางรถไฟวิ่งระดับพื้นดินทั้งหมด มีสะพานรถไฟจำนวน 2 สะพาน
2.งานก่อสร้างสถานีรถไฟระดับพื้น 12 สถานี และป้ายหยุดรถ 1แห่ง 3.งานก่อสร้างย่านเก็บกองและขนถ่ายตู้สินค้า (CY) กำหนดไว้ 2แห่ง ได้แก่ สถานีสามร้อยยอด และสถานีทุ่งมะเม่า
4. งานก่อสร้างโยธาและอื่นๆ ของโครงการ เช่นงานระบบระบายน้ำ สะพานลอยคนเดินข้าม งานรั้ว 5.งานก่อสร้างถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ (Flyover) ถนนกลับรถยกระดับรูปตัวยู (Overpass U-Turn) ถนนลอดใต้สะพานทางรถไฟ (Underpass) ถนนลอดใต้สะพานทางรถไฟโดยใช้ท่อเหลี่ยม (Underpass Box) เพื่อแก้ปัญหาจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ6.งานระบบรางเป็นทางกว้าง 1 เมตร (Meter Gauge) 7.งานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและอุปสรรคต่างๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการรื้อย้าย ตามความจำเป็นและเหมาะสม
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16