อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 กันยายน 2564

หาช่องดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติซื้อประกันถูก

“ธนะศักดิ์” สั่งคิดแพ็กเกจประกันภัยราคาถูกโปรโมทขายท่องเที่ยวขายนักท่องเที่ยวต่าง หลังล้มแนวคิดรัฐจ่ายค่าเบี้ยประกันคุ้มครองต่างชาติ อาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.36 น.

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ (ททช.) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัย สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เน้นจูงใจด้วยราคาเบี้ยประกันราคาถูกหรือมีสิทธิพิเศษกว่าที่ผ่านมา หวังสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวสนใจทำประกันท่องเที่ยวเมื่อมาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้นสำหรับแนวทางดังกล่าวถือเป็นการช่วยแนะนำให้นักท่องเที่ยว หันมาสนใจทำประกันในประเทศไทยมากขึ้น เพื่อให้คุ้มครองตนเองด้านค่ารักษาหากเดินทางมาประสบอุบัติเหตุในไทย เนื่องจาก ททช.มีมติที่จะไม่ดำเนินการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเป็นรายปีให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ให้นักท่องเที่ยวเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยเอง  ยกเว้นกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ความไม่สงบทางการเมือง เหตุระเบิดที่เหนือการควบคุม ตรงนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็จะใช้เงินจากกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้ามาช่วยเหลือเป็นรายกรณีไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 39