อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563

แท็กซี่ร้องปรับค่ามิเตอร์ รถติดมากกว่านาทีละ2บาท

แท็กซี่เรียกร้องคมนาคมขอคิดค่าโดยสารในเขตกรุงเทฯ แบ่งออกเป็น 2โซน  รถติด-รถไม่ติด  พร้อมขอปรับขึ้นค่ามิเตอร์ช่วงรถติดมากว่านาทีละ2 บาท  เชื่อแก้ปัญหาปฏิเสธผู้โดยสารได้   จันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.01 น.

นายวิฑูรย์  แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า  ได้หารือกับนายพิชิต อัตราทิตย์ รมช.คมนาคม เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสารของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (แท็กซีมิเตอร์) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้นำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้พิจารณา เช่น  ขอให้กรมการขนส่งทางบก(ขบ.)ทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ในเขตกทม.ใหม่ทั้งนี้ให้จัดทำอัตราค่าโดยสารเป็น 2 ราคา จากเดิมที่ใช้ราคาเดียวทั่วกรุงเทพ โดยแบ่งเป็น 1.อัตราค่าโดยสารแท็กซี่ที่วิ่งให้บริการในเขตกรุงเทพชั้นใน และ2.อัตราค่าโดยสารแท็กซี่วิ่งให้บริการในเขตกรุงเทพชั้นนอก เนื่องจากพื้นที่ทั้ง2 ส่วนมีปัญหาการจราจรติดขัดแตกต่างกัน โดยรถที่วิ่งให้บริการในเส้นทางกรุงเทพชั้นในจะมีปัญหารถติดมาก และมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่า   ขณะที่รถที่วิ่งในเขตกรุงเทพชั้นนอกที่รถติดน้อยกว่า

"ค่าโดยสารมิเตอร์กรณีรถติดไม่สามารถวิ่งได้เกินกว่า 6 กม. ต่อชม.  ซึ่งมีการกำหนดไว้เป็นอัตราเดียวกันทั้งหมด คือนาทีละ 2 บาท  ซึ่งไม่สะท้อนต้นทุนค่าขนส่งที่แท้จริง จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารในเขตเมืองจึงเสนอขให้ปรับค่าโดยสารค่าโดยสารในโซนที่รถติดมากกว่านาทีละ 2 บาท ส่วนอัตรา ค่าโดยสารเริ่มต้นอยู่ที่35 บาทเท่าเดิม เชื่อว่าแก้ปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารในพื้นที่กรุงเทพชั้นในหมดไปอย่างแน่นอน  เพราะคนขับแท็กซี่ก็จะอยู่ได้ไม่ขาดทุนเหมือนในปัจจุบัน  อย่างไรก็ตาม  นายพิชิตรับปากที่จะนำข้อเสนอกลับไปศึกษาความเหมาะสมอีกครั้ง"

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 18