อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

คนเตะฝุ่นเดือนก.ค.พุ่ง4.76แสน ปริญญาแชมป์ว่างงาน

สำนักงานสถิติฯ เปิดตัวเลขคนว่างงาน พบเดือนก.ค.60 ว่างงานยังพุ่ง เพิ่มจากปีก่อนกว่า 8.5 หมื่นคน แชมป์ยังเป็นเด็กจบปริญญา ว่างงาน 2.5 แสนคน จันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 18.44 น.

รายงานข่าวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยว่า จำนวนคนว่างงานในเดือนก.ค.60 มีด้วยกันทั้งสิ้น 476,000 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.2% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนถึง 85,000 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่เรียนจบในระดับอุดมศึกษาที่ว่างงานมากถึง 253,000 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนกว่า 57,000 คน โดยคนกลุ่มนี้นับเป็นกลุ่มที่มีอัตราการว่างงานสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง รองลงมาเป็นกลุ่มที่เรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมปลาย ประถมศึกษา และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา ตามลำดับสำหรับการสำรวจข้อมูลการทำงานครั้งนี้ สสช.ได้มีการสำรวจจากจำนวนผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 55.98 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 38.5 ล้านคน โดยแบ่งเป็นผู้ที่มีงานทำ 37.98 ล้านคน ผู้ว่างงาน 476,000 คน และผู้ที่รอฤดูกาล 48,600 คน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงาน หรือผู้ไม่พร้อมทำงาน มีจำนวนทั้งสิ้น 17.48 ล้านคน คือกลุ่มแม่บ้าน นักเรียน และคนชรา

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 513