อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

ดึงสถาบันการศึกษาเร่งผลิต "นักราง"

คมนาคม ถกหน่วยงานการศึกษาเร่งผลิตบุคลากรระบบราง ภายในอีก 5 ปีข้างหน้า ต้องการไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นคน เผยจีนพร้อมตั้งบริษัทร่วม รฟท. บริหารจัดการเดินรถ-ซ่อมบำรุง-ถ่ายทอดเทคโนโลยี อังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.

นายพิชิต อัคราทิตย์ รมช.คมนาคม กล่าวปาฐกถาเรื่อง "โอกาสของการยกระดับศักยภาพของบุคลากรไทยผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางราง" ในการประชุมผู้บริหารเครือข่ายสถาบันวิชาการระบบขนส่งทางราง เพื่อกำหนดความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากร และองค์ความรู้ที่สำคัญ ที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ว่า การพัฒนาระบบรางเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ไทยเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง โดยอีกประมาณ 5 ปีหลังจากนี้โครงการรถไฟฟ้าต่างๆ จะทยอยเปิดให้บริการ ทั้งรถไฟฟ้าหลากสีในกทม. รถไฟฟ้ารางเบา รถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง ซึ่งไทยจะต้องการบุคลากรด้านราง ตั้งแต่ระดับสูง ถึงระดับปฏิบัติการ รวมไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นคน

นายพิชิต กล่าวต่อว่า ปัจจุบันศักยภาพในการผลิตบุคลากรด้านรางของไทย ยังมีไม่มากนัก ซึ่งขณะนี้มีสถาบันที่ผลิตบุคลากรด้านนี้ไม่กี่แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ มหาวิทยาลัย(ม.)มหิดล ม.เกษตรศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.หอการค้า ม.รังสิต และสถาบันอาชีวศึกษา 12 แห่ง รวมแล้วผลิตบุคลากรได้ปีละประมาณ 1,000 คน อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีบุคลากรด้านรางแล้ว 1 หมื่นคน ยังมีเวลาเหลืออีก 4-5 ปี ที่ต้องเร่งดำเนินการผลิตบุคลากรให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

นายพิชิต กล่าวต่อว่า การจะพัฒนาหรือสร้างบุคลากรทางระบบรางให้มีคุณภาพนั้น องค์ความรู้ต่างๆ ก็เป็นเรื่องสำคัญ อาทิ การสร้างระบบราง ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบการควบคุมสถานี การควบคุมรถ เป็นต้น จึงต้องร่วมกันคิดว่าจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบรางอย่างไรที่จะทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะการผลิตบุคลากรแต่ละประเภทต้องลงทุน ทั้งอุปกรณ์ และเครื่องมือในการเรียนรู้ วิจัย และพัฒนา ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวคงไม่สามารถทำได้ จึงต้องแบ่งกันว่าสถาบันใดจะรับผิดชอบผลิตบุคลากรในด้านใด  และจะต้องทำเป็นโรงเรียน หรือวิทยาลัยอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งภายใน 6 เดือนหลังจากนี้จะเห็นภาพชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไร และเปิดสอนในระดับใดบ้าง

นายพิชิต กล่าวด้วยว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบรางครั้งนี้ จะให้ทางจีนเข้ามาร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับไทยด้วย เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในสัญญาโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-หนองคายที่รัฐบาลไทยได้กำหนดไว้ โดยเบื้องต้นจะให้มีการจัดตั้งบริษัทร่วมกันระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และทางจีน เป็นบริษัทบริหารจัดการเดินรถ และซ่อมบำรุง ซึ่งจากการหารือเบื้องต้นทางจีนก็พร้อม เพราะเป็นหน้าที่หลักที่จีนต้องทำให้ไทยสามารถเดินรถได้ และต้องซ่อมรถให้ได้ด้วย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 42