อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

เฮ!!ศึกษารถรางไฟฟ้าอุดรธานี

ชาวอุดรธานีเฮ!ได้ สนข.ทุมงบ25ล้านศึกษารถรางไฟฟ้า รับโครงการรถไฟทางคู่-รถไฟความเร็วสูง พฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 11.54 น.

รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ จราจร (สนข.) แจ้งว่า   สนข.เตรียมศึกษาโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ จ.อุดรธานี  เนื่องจากอุดรธานีเป็นเมืองขนาดใหญ่มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นเมือง เศรษฐกิจ  เพราะในอนาคตอุดรธานีเป็นจังหวัดในแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง(ไฮสปีดเทรน) กรุงเทพฯ-หนองคาย ผ่าน    ซึ่งรัฐบาลเตรียมก่อสร้างระยะที่ 1ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา  อนาคตต้องสร้างระยะที่2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย   รวมทั้งรองรับรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคายด้วย   ประกอบกับปัจจุบันสภาพปัญหาการจราจรในเขตเมืองอุดรธานีเริ่มติดขัด   โดยเฉพาะช่วงเร่งด่วนเช้าเย็น ที่มีการเดินทางมาทำกิจกรรมยังพื้นที่ชุมชนศูนย์ราชการ โรงเรียน ตลาด โรงแรมจำนวนมาก  รายงานข่าวแจ้งต่อว่า  วัตถุประสงค์การศึกษาโครงการครั้งนี้ มี 3ข้อหลัก ประกอบด้วย 1.จัดทำแผนแม่บท ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี 2.พัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งสาธารณะและ 3.จัดทำแผนจัดการจราจรเพื่อรองรับระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเกิดการเชื่อม โยงกับโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ในอนาคตโดยโครงการดังกล่าวใช้ เวลาศึกษา 15 เดือนตั้งแต่ ม.ค.61-มี.ค.62คาดว่าเดือน ธ.ค.60 จะได้บริษัทที่ปรึกษาในโครงการใช้งบประมาณศึกษา28 ล้านบาท   แบ่งเป็นงบปี 61จำนวน 11.2 ล้านบาท และ งบปี 62จำนวน 16.8 ล้านบาท

ทั้งนี้จะศึกษาระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมทันสมัย ประหยัดงบประมาณ  เช่น ระบบรางระบบล้อยาง เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของระบบต่างๆ โครงข่ายเส้นทางเลือก สถานีหรือจุดจอดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีหรือจุดจอด ความคุ้มค่าในการลงทุน รูปแบบการลงทุน เมื่อสิ้นสุดโครงการฯให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนไปใช้พัฒนาจังหวัดต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 479