อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

ชี้ขยะอุตสาหกรรมมีค่าอย่าทิ้ง

กรมโรงงานเปิด 3 อุตสาหกรรม อาหาร–เซรามิค–ไฟฟ้า แปลงขยะเป็นทรัพย์สิน หวังลดปัญหาลักลอบทิ้งขยะอุตฯ พร้อมช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการ อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 16.10 น.

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ส่งเสริมให้โรงงานเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย เนื่องจากขณะนี้ยังมีโรงงานหลายแห่งลักลอบทิ้งของเสียตามสถานที่ต่างๆ และกรมฯ ได้ศึกษากากของเสียอุตฯพบว่า มีหลายประเภทที่นำกลับมาใช้ประโยชน์และมีมูลค่าสูง เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ประกอบการสามารถนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและเศษเหลือจากกระบวนการจากโรงงานผลิตอาหารมาทำเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง หรือนำเศษวัตถุดิบจากการผลิตและกากตะกอนน้ำเสียมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือนำน้ำเสียไปผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อนำไปปั่นไฟฟ้าใช้ภายในโรงงาน ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ขนาดรูปร่างไม่ได้มาตรฐานนำไปขายเป็นอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้กับโรงงาน

ปี 59  อุตฯอาหารและเครื่องดื่ม มีการส่งกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดด้วยการฝังกลบ ปริมาณมากกว่า 36,000 ตัน หากนำกากตะกอนน้ำเสียดังกล่าวไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับปรุงดิน และจำหน่าย จะช่วยสร้างมูลค่าได้มากกว่า 127 ล้านบาท และลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากการฝังกลบลงได้ประมาณ 20,000 ตันต่อปี นอกจากนี้ยังมีอุตฯผลิตเซรามิก อิฐ กระเบื้องสำหรับงานก่อสร้าง ผู้ประกอบการสามารถนำเศษกระเบื้องแตก อิฐทนไฟ และกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิต ในส่วนของน้ำที่ปนเปื้อนสีจากกระบวนการพ่นสีให้นำไปตกตะกอนและนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการพ่นสีเพื่อลดการใช้น้ำ ในปี 59 อุตฯเซรามิค ขออนุญาตนำกากจำพวกกากตะกอนน้ำเสีย เศษอิฐ กระเบื้อง หรือวัตถุดิบ ออกนอกโรงงานกว่า 230,000 ตัน ขอนำไปฝังกลบเพียง 250 ตัน เพียง 0.1% ของปริมาณที่ขออนุญาตนำออกนอกโรงงาน กากของเสียส่วนใหญ่จึงถูกนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น นำกลับไปบดย่อยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน หรือนำไปปรับสภาพพื้นที่ลุ่มเพื่อใช้ประโยชน์ ลดต้นทุนการผลิตโดยรวมได้ เมื่อเทียบกับการนำไปฝังกลบขณะเดียวกันยังมีอุตฯ ผลิตกระแสไฟฟ้า จากการกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ต้องเผาถ่านหินหรือชีวมวลมักจะก่อให้เกิดเถ้าลอยและเถ้าหนัก ส่วนหนึ่งจะนำเอาเถ้าลอยไปใช้ทดแทนซีเมนต์ในงานคอนกรีตต่างๆ และเถ้าหนัก สามารถนำไปบดแปรรูปทำเป็นอิฐ หรือ วัสดุแทนทรายในงานปรับพื้นที่หรือถนนได้ โดยต้องมีผลวิเคราะห์และนำกากดังกล่าวไปพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นของเสียอันตรายก่อนนำกลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งในปี  59 โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินหรือชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง มีการขออนุญาตนำเถ้าหนักและเถ้าลอยที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกโรงงานมากกว่า 3 ล้านตัน ขอนำไปฝังกลบเพียง 8,620 ตัน คิดเป็นเพียง 0.3% ของปริมาณที่ขออนุญาตนำออกนอกโรงงาน โดยเฉพาะเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าถ่านหินสามารถส่งออกไปใช้สร้างเขื่อนในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนกว่า 330,00 ตัน คิดเป็น 14% ของปริมาณเถ้าลอยที่ขออนุญาตนำออกนอกโรงงาน สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้มากกว่า 700 ล้านบาท

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 10