อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

สทบ.ลุยแก้หนี้นอกระบบ

ตั้งคณะทำงานร่วมกับ ก.คลัง เร่งทำโมเดลแก้หนี้นอกระบบ ให้กองทุนหมู่บ้านซื้อหนี้มาจัดการเอง แล้วให้ลูกหนี้มาฝึกอาชีพสร้างสินค้าขายใช้หนี้กองทุนแทน คาดไม่นานได้ข้อสรุปชงรัฐบาลไฟเขียว อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 17.32 น.

นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สทบ.กำลังหารือกับกระทรวงการคลัง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เพื่อจัดทำโมเดลแก้หนี้นอกระบบ ด้วยการกลไกของกองทุนหมู่บ้านฯ ที่มีอยู่กว่า 79,595 แห่งทั่วประเทศ ไปซื้อหนี้นอกระบบของชาวบ้านเข้ามาบริหารจัดการเอง ซึ่งเบื้องต้นจะจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาหนึ่งชุด เร่งจัดทำรายละเอียดของการช่วยเหลืออกมาให้ชัดเจน แล้วจากนั้นจึงเสนอให้กับรัฐบาลพิจารณาได้ภายในเร็ว ๆ นี้

สำหรับแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว สทบ.ได้รับมอบนโยบายมาจากนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งสั่งในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ให้สทบ.ไปคุยกับกระทรวงการคลัง เพื่อจัดทำโมเดลแก้หนี้นอกระบบขึ้นมา โดยใช้กองทุนหมู่บ้านไปซื้อหนี้มาบริหารเอง เพราะปัจจุบันสทบ.ยังมีความร่วมมือจากธนาคารของรัฐ ผ่านโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 40,000 ล้านบาท ซึ่งจากการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมามีกองทุนหมู่บ้านได้กู้เงินดังกล่าวไปเพียง 10,000 ล้านบาทเท่านั้น จึงเหลือเงินให้กองทุนได้กู้ไปซื้อหนี้นอกระบบได้เพียงพอส่วนขั้นตอนการทำงาน สทบ.ได้ร่วมมือกับสำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยการประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ โดยลูกหนี้นอกระบบที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือต้องไปแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนของกระทรวงยุติธรรม จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเชิญเจ้าหนี้มาคุย และตรวจสอบสัญญาเงินกู้ที่ลูกหนี้ทำไว้กับเจ้าหนี้ เมื่อได้ข้อสรุป จะโอนหนี้ขอลูกหนี้ที่มีอยู่มาให้กองทุนหมู่บ้านฯ เป็นเจ้าหนี้แทน ซึ่งเชื่อว่า การทำวิธีนี้จะช่วยตัดปัญหาของหนี้นอกระบบของผู้มีรายได้น้อยได้มาอยู่ในระบบมากขึ้น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 30