อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

สหภาพขสมก.ต้านเปลี่ยนเส้นทางรถเมล์

สหภาพแรงงานฯ ขสมก. ค้านเปลี่ยนเส้นทางรถเมล์ บางสายถนนแคบไม่มีที่จอด-กลับรถไม่ได้ ประชาชนร้องเรียนอื้อ พุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 16.34 น.

นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สหภาพแรงงานฯ ขสมก. ได้แถลงการณ์เกี่ยวกับเรื่องคัดค้านการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารให้กับสมาชิก พนักงาน และประชาชนผู้ใช้บริการทราบ เนื่องจากไม่เห็นด้วย ต้องการคัดค้านและให้ทบทวนเส้นทางปฏิรูปทั้งหมด เพราะมองว่าไม่เกิดประโยชน์ประชาชนที่ใช้บริการ เนื่องจากเส้นทางเดินรถบางเส้นทางยาวเกินความจำเป็น และซ้ำซ้อนมากกว่าเดิม ทั้งนี้การเปลี่ยนชื่อและสายการเดินรถเป็นภาษาอังกฤษทำให้ประชาชนเกิดความสับสน การปฏิรูปเส้นทางในครั้งนี้ขาดการมีส่วนร่วมจากองค์กรผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้ใช้บริการไม่มีการศึกษาผลดี-เสีย หรือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของพนักงาน และผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน ขาดการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถโดยสาร นายวีระพงษ์ กล่าวต่อว่า รวมทั้งเส้นทางบางเส้นทางไม่สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชน ไม่ได้ศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริง สถานที่จอดรถต้นทางปลายทาง เส้นทางบางเส้นทางรถเมล์ไม่สามารถนำรถเข้าวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้ บางพื้นที่ถนนแคบไม่มีที่จอดรถ และไม่สามารถกลับรถได้อย่างสะดวก ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน สหภาพแรงงานฯ มองว่าการปฏิรูปเส้นทางครั้งนี้เป็นการยุบเขตการเดินรถจากเดิม 8 เขต เหลือ 4 เขต และเส้นทางต่างๆ ที่อยู่บริเวณโซนที่ถูกยุบ เขตการเดินรถนั้น จะให้เอกชนดำเนินการจัดหารถเมล์วิ่งแทน ขสมก. อาจเป็นการปฏิรูปเส้นทางเพื่อรองรับกลุ่มทุนเอกชนเข้ามาผูกขาด เส้นทางเดินรถในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นการแปรรูป ขสมก. และยุบเขตการเดินรถ

นายวีระพงษ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ สหภาพแรงงานฯ ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนหลังจากที่ได้ทดลองเดินรถ 8 เส้นทางปฏิรูปใหม่ ในวันที่ 15 ส.ค. 60 ที่ผ่านมาเป็นวันแรก ส่วนใหญ่ประชาชนร้องเรียนเรื่องความสับสนในการใช้บริการในแต่ละเส้นทาง อย่างไรก็ตามจากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ สหภาพแรงงานฯ นิ่งนอนใจไม่ได้ ภายในสัปดาห์หน้าจะเตรียมยื่นทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และเพื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น