อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

พาณิชย์นำศาสตร์พระราชาสู่นโยบาย

พาณิชย์นำแนวพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 มาเป็นแนวทางนโยบายของกระทรวง ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 18.04 น.

นางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รมว.พาณิชย์พาณิชย์    กล่าวปาฐกถา “ศาสตร์พระราชากับการค้ายุคใหม่” ว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้นำแนวพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 มาเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับการค้ายุคใหม่  ทั้งการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการ,เกษตรกร,เศรษฐกิจท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก และการแก้ระเบียบที่สร้างความเป็นธรรม เป็นต้น“จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจที่ต้องให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความยั่งยื่นและจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ภาคธุรกิจหากเกิดวิกฤติต่างๆ  ขณะที่เกษตรกรนั้นภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือการพัฒนาศักยภาพและด้านอื่นๆเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรกรที่มีคุณภาพ และมีมูลค่าสูง โดยไม่จำเป็นต้องรอแต่เงินที่มาจากนโยบายที่บิดเบือนกลไกตลาดจน ทำลายระบบข้าวไทย เป็นต้น”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 6