อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ครม.ผ่านอัตราภาษีสุรา-ยาสูบ-ไพ่

ครม.ผ่านร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดอัตราภาษีสินค้าประเภทสุรา ยาสูบ และไพ่ คาดประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ได้อย่างช้าภายในวันที่ 15 ก.ย.นี้ อังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 18.18 น.

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. วันนี้ (12 ก.ย.) ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดอัตราภาษีสินค้าประเภทสุรา ยาสูบ และไพ่ ออกตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ฉบับใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ก.ย.นี้ คาดว่า ตามกฎกระทรวงดังกล่าวจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ได้อย่างช้าภายในวันที่ 15 ก.ย.นี้ หลังจากนั้นกรมสรรพสามิตจะมีการแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราภาษีและพระราชบัญญัติทั้งหมดให้รับทราบอีกครั้ง"ยืนยันการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ส่วนสถานการณ์การกักตุนสินค้า ได้มีการประสานงานให้ผู้ประกอบการแล้ว ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เป็นการขยายฐานภาษีให้กว้างขึ้นเท่านั้น"

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 9