อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

คลังชง4มาตรการชุดใหญ่ หนุนคนไทยออมเงินเพิ่ม

คลังชง 4 มาตรการออมเงินชุดใหญ่เข้าครม.พิจารณาอีก 2สัปดาห์ หวังจูงใจคนออมเพิ่มรับสังคมผู้สูงวัย พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 08.51 น.

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คลังเตรียมนำเสนอมาตรการส่งเสริมการออมแห่งชาติ ให้ครม.พิจารณาเพื่อรับมือการเข้าสู่สังคมสูงวัย ประกอบด้วย 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการแรก  รัฐบาลเตรียมแผนยกระดับการให้ความรู้ด้านการเงินแห่งชาติ โดยปลูกฝังการออมให้กับประชาชนในทุกอาชีพทุกวัย เพื่อให้มีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพ โดยเฉพาะหลังเกษียณอายุทำงาน มาตรการสอง รัฐบาลจะส่งเสริมความแข็งแกร่งให้สถาบันการออม ทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ และสถาบันการเงินชุมชน เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ไม่กระทบกับผู้ออม รวมถึงทำให้เกิดความมั่นใจการออมในสถาบันเหล่านี้มากขึ้น

ส่วนมาตรการสาม รัฐบาลจะออกผลิตภัณฑ์การออมใหม่ๆ โดยเน้นการออมเงินระยะยาววงเงินสูงที่มีอัตราผลตอบแทนดึงดูดใจให้ประชาชนออมเงินมาขึ้น ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้มีการออมเพิ่มมากขึ้น ก็พร้อมพิจารณาและมาตรการสี่ รัฐบาลจะมีการเพิ่มเติมระบบการออมเพื่อผู้เกษียณอายุ โดยจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) ให้ผู้ประกอบการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับ โดยจะให้บริษัทขนาดใหญ่เข้ามาสมทบเงินในระยะแรกและบริษัทขนาดเล็กในระยะต่อไป ภายใน 7 ปี ซึ่งคาดว่าจะมีลูกจ้างเป็นสมาชิกถึง 11 ล้านคน  ซึ่งปัจจุบันการออกกฎหมายอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 61
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 10