อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

สั่งสภาพัฒน์ฯ เร่งหางานให้คนแก่ด่วน

“สุวิทย์” สั่งสศช.ไปคุยกระทรวงแรงงาน สำรวจจำนวนคนแก่ที่ยากทำงานหาเงินเลี้ยงชีวิตบั้นปลาย หลังพบตัวเลข 1 ใน3 ของจำนวนคนแก่ทั้งหมด 11 ล้านคน ยังยากจน และอยากทำงาน พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 08.15 น.

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้สั่งให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เร่งประสานกระทรวงแรงงาน ออกสำรวจจำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทยในกลุ่มที่ยังต้องการมีงานทำ หาเงินไปเลี้ยงชีวิต เพราะจากข้อมูลการสำรวจในช่วงก่อนหน้านี้ พบว่า ในปัจจุบันยังมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่อยากทำงานแต่ไม่สามารถหางานได้

“การสำรวจต้องครอบคลุมว่า ปัจจุบันมีผู้สูงอายุในกลุ่มที่สภาพร่างกายยังคงพร้อมในการทำงาน แต่ยังหางานทำไม่ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นจะนำไปสู่การหางานที่เหมาะสม ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นการจ้างงานประจำ หรืองานที่มีผลตอบแทนสูง แต่เป็นงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ”ทั้งนี้จากการสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทย ล่าสุดมีจำนวนมากถึง 11.68 ล้านคน ในจำนวนนี้แยกเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังคงทำงานอยู่ในปัจจุบัน ประมาณ 4.7 ล้านคน หรือคิดเป็น 40.3% ของผู้สูงอายุทั้งหมด ขณะที่ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำงานมีทั้งสิ้น 6.97 ล้านคน หรือคิดเป็น 59.7% โดยจากการคาดการณ์ของสศช. ในระยะ 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในระดับสุดยอด ที่มีประชากรผู้สูงอายุเกินกว่า 30% ของประชากรทั้งหมดในประเทศ ขณะที่ประชากรวัยแรงงานจะลดจำนวนลงเหลือเพียง 56% จากที่ปัจจุบันมีแรงงานอยู่ประมาณ 65% ของประชากรทั้งหมด หรือเท่ากับว่าในอีก 30 ปีข้างหน้าประชากรวัยแรงงานจะลดลงถึง 5 ล้านคนเหลือเพียง 36.46 ล้านคนในปี 79

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 9