อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

พาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจสอบบุหรี่-เหล้า

เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าป้องกันไม่ให้กักตุนบุหรี่-เหล้า ขู่ตรวจพบคุกไม่เกิน7ปี พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 11.50 น.

นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รมช.พาณิชย์  กล่าวว่า  ขณะนี้ เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในได้ ลงพื้นที่ติดตาม และตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดการกักตุน สินค้าเหล้าและบุหรี่ หลังจากที่กฎหมายภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ก.ย.นี้ เนื่องจากอัตราภาษีเหล้าและบุหรี่ใหม่ จะทำให้ราคาจำหน่ายสูงขึ้น   อาจจะทำให้ผู้ค้ามีการกักตุนสินค้าได้ อย่างไรก็ตามหากพบมีการกักตุนสินค้าจะดำเนินการตามกฎหมายทันที แม้ว่าสินค้าเหล้าและบุหรี่จะไม่ใช่สินค้าควบคุม แต่การกักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่าย ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย 
 
“ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ผู้ใดกักตุนสินค้าควบคุม โดยมีสินค้าควบคุมไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่กำหนด หรือไม่นำสินค้าควบคุมที่มีไว้ออกจำหน่าย  หรือเสนอขายตามปกติ หรือปฏิเสธการจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 12