อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เบี่ยงจราจรถนนพหลฯ สร้างรถไฟฟ้าเขียวเหนือ 18-30 ก.ย. นี้

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบริเวณสวนอาหารบางบัวถึงอู่บางเขน และ ซอยพหลฯ 69/2 ถึงซอยพหลฯ 69/8 เพื่อยกอุปกรณ์และสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า วันที่ 18-30 ก.ย.60 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 16.50 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่ากิจการร่วมค้าสเตค-เอเอส-4 ผู้รับจ้างก่อสร้างงานระบบราง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต สัญญาที่ 4 จะดำเนินการ ยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสวนอาหารบางบัว ถึง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1 (ขสมก.) และ ซอยพหลโยธิน 69/2 ถึง ซอยพหลโยธิน 69/8 ในวันจันทร์ที่ 18-30 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 22.00 -05.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องทางการจราจรดังต่อไปนี้ 

1.บริเวณหน้าสวนอาหารบางบัว ถึงองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1 (ขสมก.) จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทาง ฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง เพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง และ 2.บริเวณซอยพหลโยธิน 69/2 ถึง ซอยพหลโยธิน 69/8 จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทาง ฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง เพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

ทั้งนี้การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 7