อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ชาวบ้านเฮ คปภ.ใช้ตารางมรณะใหม่ ช่วยลดเบี้ยประกัน35%

ชาวบ้านเฮ คปภ.ประกาศใช้ตารางมรณะไทยฉบับใหม่ ช่วยประหยัดค่าเบี้ยประกันชีวิต 35% มีผลใช้กับประกันชีวิตแบบใหม่ ที่ขออนุญาตหลัง 1 ก.ย.60 พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 18.33 น.

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในคำสั่งนายทะเบียนที่ 57/2560 เรื่องการให้ใช้ตารางมรณะไทยฉบับใหม่ปี 60 โดยจะมีผลบังคับใช้อัตราเบี้ยประกันภัยของแบบประกันชีวิตใหม่ที่ยื่นขอรับความเห็นชอบตั้งแต่ 1 ก.ย.60 เป็นต้นไป โดยผลจากการปรับปรุงตารางมรณะไทยในครั้งนี้ทำให้ประชาชนสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งประเภทสามัญและประเภทอุตสาหกรรมถูกลงสูงสุดถึง 35% เนื่องจากเบี้ยประกันชีวิตมีการคำนวณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันอย่างแท้จริงและทำให้เบี้ยประกันภัยถูกลง

ทั้งนี้เมื่อทำการเปรียบเทียบอัตราเบี้ยประกันภัยที่คำนวณจากอัตรามรณะระหว่างตารางมรณะไทยปี 60 กับตารางมรณะไทย ปี51 ในแต่ละแบบประกันภัย โดยใช้สมมติฐานเดียวกัน พบว่าภาพรวมเบี้ยประกันในกรมธรรม์ประกันชีวิตอัตราลดลง โดยประกันชีวิตประเภทสามัญแบบตลอดชีพ เบี้ยลดลง 6% แบบสะสมทรัพย์ลดลง 1% แบบชั่วระยะเวลาลดลง 24% และแบบคุ้มครองสินเชื่อลดลง 35% สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม แบบตลอดชีพลดลง 9% แบบสะสมทรัพย์ลดลง 2% และแบบชั่วระยะเวลาลดลง 30%
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 9