อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

ออกประกาศคุมนายหน้าซื้อขายเงินตปท.

คลัง และ ธปท. ออกประกาศกระทรวงการคลัง และประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ที่ให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงิน อังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 10.51 น.

น.ส.วชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง และ ธปท. ได้ออกประกาศกระทรวงการคลังและประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยน เงิน เพื่อกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ที่ให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงิน ให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลของธนาคารกลางอื่นๆ ในภูมิภาค รวมทั้งให้มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรักษาเสถียรภาพตลาดเงินตราต่างประเทศของไทยทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ต้องได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังก่อน โดยเมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้ ให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ จำนวน 7 ราย คือ บริษัท อีลิท พาร์ทเนอร์ส จำกัด บริษัท เอเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เทรดิชั่น สยาม (โบรคเกอร์ส) จำกัด บริษัท ไอแคป-เอพี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ศศิธร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รอยเตอร์ ทราน แซคชัน เซอร์วิสเซส ลิมิเต็ด และบริษัท วอลล์สตรีท ทัลเลทท์ พรีบอนน์ จำกัดอย่างไรก็ตามสถาบันการเงินที่ต้องการทำธุรกรรมซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศเพื่อแลกกับเงินบาท กับคู่ค้าที่เป็นสถาบันการเงินไทยหรือต่างประเทศ ผ่านนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้สถาบันการเงินทำธุรกรรมดังกล่าวผ่านนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศจากกระทรวงการคลังเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศดังกล่าวสามารถ ยื่นขอได้ที่ทีมกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินที่ไม่ใช้ธนาคาร ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธปท. โดยสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 5325 และ 0 2283 5739 หรือ อีเมล: FX_ADMSV_NB@bot.or.th

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น