อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

นักประดิษฐ์กฟผ.คว้า6รางวัลเวทีนานาชาติ

นักประดิษฐ์ กฟผ. คว้า 6 รางวัล การประกวด - จัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เวทีนานาชาติ ณ กรุงวอร์ซอ โปแลนด์   พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 17.54 น.

นายภัทรพงศ์ เทพา ผู้ช่วยผู้ว่าการนโยบาย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ทีมนักประดิษฐ์ กฟผ. ได้นำผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลดีเยี่ยม จากการประกวดผลงานที่คิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ประจำปี 2559 เข้าประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ “11thInternational Warsaw Invention Show (IWIS 2017)” โดยมีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้นำทีมนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงผลงาน เมื่อวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2560 ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์  
 
สำหรับในปีนี้ กฟผ. ได้รับ 6 รางวัล จาก 3 ผลงาน ได้แก่ รางวัลเหรียญแพลทินัม และรางวัลพิเศษจากประเทศซาอุดีอาระเบีย จากผลงาน “อุปกรณ์ซ่อมสายไฟฟ้าแรงสูง โดยวิธีไม่ดับกระแสไฟ” ซึ่งเป็นการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในงานซ่อมสายไฟฟ้าแรงสูงที่เสียหาย โดยไม่ต้องดับกระแสไฟฟ้า นับเป็นนวัตกรรมใหม่ยังไม่เคยมีหน่วยงานใดทำขึ้นมาก่อน โดยใช้อุปกรณ์ฉนวน เครื่องมือ และเครื่องจักรที่มีอยู่แล้วใน กฟผ. มาประยุกต์เข้าด้วยกัน มีหลักการทำงานโดยการส่งพนักงานจากพื้นดินขึ้นสู่จุดที่สายไฟฟ้าเสียหาย และซ่อมบำรุงด้วยการพันอุปกรณ์ป้องกันโดยไม่ต้องดับกระแสไฟฟ้า 


 
รางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษจากประเทศไต้หวัน จากผลงาน “กล่องพิฆาตฝุ่น” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจาย ที่เกิดจากการทำงานของเครื่องตักถ่านที่ส่งถ่านหินลิกไนต์ให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยพัฒนาอุปกรณ์ติดตั้งกล่องพร้อมหัวฉีดน้ำเพื่อควบคุมทิศทางฝุ่นที่ออกมา รวมทั้งติดตั้งเซ็นเซอร์ปรับปริมาณน้ำให้สัมพันธ์กับปริมาณฝุ่นแบบอัตโนมัติ ซึ่งทำให้สามารถลดฝุ่นถ่าน จากค่าเฉลี่ยความทึบแสง 15.3% เหลือเพียง 0.3%
 
รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษจากประเทศอิหร่าน จากผลงาน “อุปกรณ์ช่วยดูดและเก็บไอน้ำมันจากอ่างน้ำมัน Generator ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 1 เขื่อนภูมิพล” เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยดูดและเก็บไอน้ำมันจากถาดรองน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อไม่ให้ไอน้ำมันรั่วไหลไปยังห้องเครื่อง ยิ่งไปกว่านั้น ยังทำงานได้แบบอัตโนมัติและประหยัดพลังงาน โดยไม่ต้องมีระบบไฟฟ้าควบคุม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 6