อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

น่าห่วงคนไทยออมน้อย หวั่นบั้นปลายชีวิตลำบาก

"นายแบงก์" เป็นห่วงคนไทยยัง "ออมเงินน้อย" ทั้งที่ก้าวสู่สังคมสูงอายุ หวั่นกระทบในบั้นปลายชีวิต จันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 น.


นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย  เปิดเผยว่า ทิศทางการออมของประเทศไทยขณะนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ ยังเป็นการออมในส่วนของภาคธุรกิจมากที่สุด ขณะที่ภาครัฐบาลมีการออมติดลบ เพราะดำเนินนโยบายขาดดุลงบประมาณ แต่ในภาคประชาชนหรือครัวเรือนนั้น ยังต่ำ ขณะที่ประเทศไทยไทยกำลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้กังวลว่า อนาคตจะมีผลกระทบต่อความยั่งยืนในการบริโภคและการดำรงชีวิตหรือไม่

ทั้งนี้ ไทยมีแนวโน้มการออมเฉลี่ยปีละ 6% ระหว่างปี 51-58 ที่ผ่านมา และมีมูลค่าการออมรวม 4.1 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 30.3% ของจีดีพีประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนการออมที่สูงกว่าประเทศอื่น ๆ ในหลายประเทศ ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐ มีสัดส่วนการออม 19.2% ญี่ปุ่นมีสัดส่วน 27% หรือแม้แต่เพื่อนบ้าน อย่างเวียดนาม 27.3% และมาเลเซีย 28% เป็นต้น

ธนาคารพาณิชย์ นับว่ามีบทบาทในการเป็นตัวกลาง หรือกลไกส่วนหนึ่งในการระดมเงินออม เพื่อไปใช้สาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจของประเทศ แม้ว่าการออมมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคลหรือครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ไปจนถึงระดับประเทศ ซึ่งถ้าพิจารณาสถานการณ์การออมในระดับประเทศในปัจจุบันแล้ว ต้องถือว่าไทยมีระดับการออมอยู่ที่เกณฑ์ที่ดีพอใช้ แต่อย่างไรก็ตาม ครึ่งหนึ่งของการออมในระดับประเทศ มาจากการออมโดยภาคธุรกิจเอกชน

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 15