อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

น่าห่วงคนไทยออมน้อย หวั่นบั้นปลายชีวิตลำบาก

"นายแบงก์" เป็นห่วงคนไทยยัง "ออมเงินน้อย" ทั้งที่ก้าวสู่สังคมสูงอายุ หวั่นกระทบในบั้นปลายชีวิต จันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 น.


นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย  เปิดเผยว่า ทิศทางการออมของประเทศไทยขณะนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ ยังเป็นการออมในส่วนของภาคธุรกิจมากที่สุด ขณะที่ภาครัฐบาลมีการออมติดลบ เพราะดำเนินนโยบายขาดดุลงบประมาณ แต่ในภาคประชาชนหรือครัวเรือนนั้น ยังต่ำ ขณะที่ประเทศไทยไทยกำลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้กังวลว่า อนาคตจะมีผลกระทบต่อความยั่งยืนในการบริโภคและการดำรงชีวิตหรือไม่

ทั้งนี้ ไทยมีแนวโน้มการออมเฉลี่ยปีละ 6% ระหว่างปี 51-58 ที่ผ่านมา และมีมูลค่าการออมรวม 4.1 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 30.3% ของจีดีพีประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนการออมที่สูงกว่าประเทศอื่น ๆ ในหลายประเทศ ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐ มีสัดส่วนการออม 19.2% ญี่ปุ่นมีสัดส่วน 27% หรือแม้แต่เพื่อนบ้าน อย่างเวียดนาม 27.3% และมาเลเซีย 28% เป็นต้น

ธนาคารพาณิชย์ นับว่ามีบทบาทในการเป็นตัวกลาง หรือกลไกส่วนหนึ่งในการระดมเงินออม เพื่อไปใช้สาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจของประเทศ แม้ว่าการออมมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคลหรือครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ไปจนถึงระดับประเทศ ซึ่งถ้าพิจารณาสถานการณ์การออมในระดับประเทศในปัจจุบันแล้ว ต้องถือว่าไทยมีระดับการออมอยู่ที่เกณฑ์ที่ดีพอใช้ แต่อย่างไรก็ตาม ครึ่งหนึ่งของการออมในระดับประเทศ มาจากการออมโดยภาคธุรกิจเอกชน

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 21