อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

เปิดแอพฯชาวนาจองรถเกี่ยวข้าว

พาณิชย์ปั้นชาวนาไฮเทค เปิดจองรถเกี่ยวข้าวผ่านแอพพลิเคชั่นแก้ปัญหาขาดแคลนรถในบางพื้นที่ นำร่องจ. อุบลราชธานี ด้าน สมาคมส่งออกข้าวใจดีแจกเงินชาวนาค่าเกี่ยวข้าวไร่ละ200 บาทเพื่อลดต้นทุน อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.13 น.

นางอภิรดี   ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์  เปิดเผยว่า ในวันที่ 18-19 ต.ค.นี้ กรมการค้าภายในและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะลงพื้นที่ให้ความรู้กับชาวนาเกี่ยวกับการใช้แอพพลิเคชั่น จองรถเกี่ยวข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรถเกี่ยวข้าวและแก้ปัญหาการขาดแคลนรถในบางที่โดยเฉพาะแหล่งทุรกันดาร  เบื้องต้นจะนำร่องใช้ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพที่สำคัญของประเทศก่อน และในอนาคตก็นำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าอำนวยความสะดวกชาวนาต่อไป
 
“ชมรมรถเกี่ยวข้าวในจังหวัดอุบลราชธานี มีรถประมาณ 1,600 คัน  ซึ่งกรมการค้าภายในและผู้เกี่ยวข้องได้หารือแนวทางเตรียมความพร้อมระดับหนึ่งแล้ว เพื่อให้ชมรมรถเกี่ยวข้าว สามารถวางแผนล่วงหน้าในการส่งรถไปเกี่ยวข้าวได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และต่อไปก็จะไปให้ความรู้แก่ชาวนาในการจองผ่านแอพพลิเคชั่น ใน 7 อำเภอ     พร้อมทั้งเปิดตัวแอพฯในวันที่ 18 ต.ค. 60 จากนั้นก็จะนำผลการดำเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะขยายการให้บริการในแหล่งเพาะปลูกข้าวสำคัญทั่วประเทศต่อไป”
 
นางอภิรดี กล่าวว่า กระทรวง พาณิชย์ยังได้ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรชาวนา เนื่องจากภาครัฐและเอกชนเห็นว่าที่ผ่านมามีปัญหาการขาดแคลนรถเกี่ยวข้าวและค่าบริการรถเกี่ยวข้าวที่สูงในบางพื้นที่ในปีการเพาะปลูก 2560/61 ซึ่งจะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวในเดือนพ.ย.นี้ จึงได้จัดทำ โครงการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพข้าวส่งออกของเกษตรกร  โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยให้การสนับสนุนเงินช่วยเหลือสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการรถเกี่ยวนวดข้าวแก่ชาวนา ในอัตราไร่ละ 200 บาทไม่เกินรายละ 10 ไร่ นำร่องใน 12 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย  กล่าวว่า สมาคมได้ประสานสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยรวบรวมรายชื่อซึ่งมีจำนวนเกษตรกรชาวนาเข้ารับการช่วยเหลือทั้งสิ้น 5,363 ราย รวมพื้นที่เพาะปลูก 45,831.50 ไร่ ใน 12 จังหวัด คือขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ นครราชสีมา มหาสารคาม บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ และศรีสะเกษ รวมเงินช่วยเหลือ 10 ล้านบาท  โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ของชาวนาแต่ละรายโดยตรง รวมทั้งในปีนี้ได้ร่วมกับกองทัพบกวางแผนจัดเตรียมความพร้อมรถเกี่ยวข้าว 10 คัน ตามที่ได้รับมอบจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวนี้ด้วย 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    29%
  • ไม่เห็นด้วย
    71%

บอกต่อ : 98