อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 22 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 22 กันยายน 2564

สทบ.ลุยยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรไทย

กองทุนหมู่บ้านเดินหน้าในการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรของไทยตามแนวทางประชารัฐ หวังสร้างรายได้แก่ชุมชนฐานราก พฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.20 น.

นายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  เปิดเผยในงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หลักสูตร “การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพร ตามแนวประชารัฐ ”ว่า  ปัจจุบันตลาดกลุ่มผู้รักสุขภาพหันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและสมุนไพรขยายตัวมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการต้องมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น  ควบคู่กับคุณภาพ มาตรฐาน สุขอนามัย การผลิตที่มีประสิทธิภาพ และการสร้างแบรนด์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
 
“ปัจจุบันมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 79,595 กองทุน ทั่วประเทศที่ดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 3 แสนล้านบาท ดังนั้น และที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ สทบ. ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรตามแนวประชารัฐ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ  เพราะนอกจากจะช่วยสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าสินค้า และบริการ ส่งเสริมการใช้สินค้าสมุนไพรชุมชนในรูปแบบที่กว้างขวางขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย”
 
นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลนำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายขับเคลื่อนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรของประเทศไทยขึ้น ทางสทบ. ได้รับมอบนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการจนเกิดเป็นหลักสูตร “การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพร ตามแนวประชารัฐ และมีการจัดการอบรมไปแล้ว 2 รุ่นแล้ว ผลปรากฎว่ามีกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้เปิดอบรม รุ่นที่ 3 อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีบทบาทสำคัญนำมาเป็นฐานในการสร้างอาชีพ ต่อยอดประยุกต์จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตราสินค้า นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญา สร้างรายได้ การออกสู่ตลาดเพื่อส่งเสริมการขายในอนาคต เผยแพร่ไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอีกด้วย
 
ทั้งนี้ที่ผ่านมา สทบ. มีสินค้ากองทุนหมู่บ้านวางจำหน่าย ควบคู่กับการจัดตลาดประชารัฐ ซึ่งเป็นตลาดที่จัดจำหน่ายสินค้ากองทุนหมู่บ้านหลังจากมีการอบรมผ่านไป 2 รุ่นแล้ว ทาง สทบ. ได้สนับสนุนและต่อยอดสินค้าสมุนไพรให้ได้ออกตลาดจริงเพื่อจำหน่ายสินค้าสมุนไพร ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมในเดือน ต.ค. 60 ทำให้กลุ่มชุมชนได้มีประสบการณ์ในการจัดจำหน่าย ขยายตลาดและสร้างรายได้ โอกาสในการนำสินค้าของชุมชนสู่ตลาดโลก สำหรับการออกตลาดครั้งนี้มีกระแสตอบรับอย่างดีมากจากประชาชนทั่วไป ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาจับจ่ายใช้สอย และรวมถึงการได้รับความรู้จากกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
 
“การจัดอบรมทั้งหมดเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของรากฐานเศรษฐกิจ ด้วยการอบรมส่งเสริมความรู้และทักษะในการพัฒนาสินค้ากองทุนหมู่บ้านด้านสมุนไพรไทยในเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงสนามแข่งขันสู่ตลาดสากล โดยผนึกกำลังภาคีเครือข่ายสนับสนุน เน้นกระบวนการดำเนินงานอย่างมีระบบแบบแผน ภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างอาชีพ รายได้ ต่อยอดประยุกต์จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตราสินค้า นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญา เพื่อเตรียมการออกสู่ตลาดกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 21