อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

เงื่อนไข"ช้อปช่วยชาติ" สินค้า-บริการลดหย่อนได้/ไม่ได้

ช้อปช่วยชาติ ระหว่างวันที่ 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560 กับสิทธิประโยนช์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พร้อมเงื่อนไขและสินค้าที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ และไม่ได้ มีอะไรกันบ้างไปดูกัน พุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.25 น.


สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
- ผู้ที่จ่ายเงินสำหรับค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดปีละไม่เกิน 15,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
- ค่าซื้อสินค้า/ค่าบริการหลายรายการ คุณสามารถรวมค่าซื้อสินค้า/ค่าบริการย่อยๆ ทุกจำนวนมาหักลดหย่อนได้แต่เมื่อรวมแล้วจะนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
- ค่าซื้อสินค้า/ค่าบริการแค่รายการเดียวก็เกิน 15,000 บาท แล้วจะสามารถนำไปลดหย่อนได้ 15,000 บาท

เงื่อนไขการรับสิทธิ
- เป็นการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นระหว่าง 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
- เป็นสินค้า/บริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อยู่แล้ว
- ซื้อกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (ไม่สามารถใช้สลิปใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีอย่างย่อได้)
- ไม่เป็นสินค้า/บริการที่ต้องห้ามไม่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนหลักฐานที่ต้องใช้
- ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุชื่อคุณ วันที่ รายการและจำนวนเงินด้วย
เรื่องที่เข้าใจผิด
- ค่าลดหย่อนช้อปช่วยชาติ ไม่สามารถรับคืนเงินได้ เพราะการขอใช้สิทธิลดหย่อนช้อปปิ้งจะต้องทำโดยการยื่นภาษีประจำปี 2560 ให้กรมสรรพากรในช่วงต้นปี 2561 ได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น
- ค่าลดหย่อนช้อปปิ้ง 15,000 บาท นี้เป็นสิทธิที่นำไปใช้เป็นค่าลดหย่อนสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ถ้ามีรายได้เฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 25,833.33 บาท (หรือเงินได้สุทธิทั้งปีไม่เกิน 150,000 บาท)ไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวเพื่อขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปก็ได้ เพราะอยู่ในเกณฑ์ได้รับยกเว้นภาษีอยู่แล้ว ต่อให้ใช้สิทธิลดหย่อนช้อปปิ้งก็ไม่ช่วยให้ประหยัดภาษีเพิ่มขึ้น
- กรณีซื้อบริการระหว่าง 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560 แต่ใช้บริการจริงปี 61 ไม่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนได้ เพราะค่าบริการที่ลดหย่อนภาษีได้ต้องเป็นการใช้บริการระหว่าง 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560 ด้วยเท่านั้น
- ซื้อทองรูปพรรณ สามารถนํามาหักลดหย่อนได้เฉพาะค่ากำเหน็จหรือค่าบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

- ใบกำกับภาษีเดียวกันมีรายการทั้งสินค้า/บริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (หรือไม่เข้าเกณฑ์ลดหย่อน) คุณจะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเฉพาะค่าสินค้าและบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและเข้าเกณฑ์ลดหย่อนเท่านั้น
- ค่าลดหย่อนช้อปปิ้ง 15,000 บาท คือเงินคืนภาษีจากรัฐ 15,000 บาท ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะจะได้เงินคืนภาษีเพิ่มมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินได้และอัตราภาษีของแต่ละคนด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมสรรพากรwww.rd.go.th , itax
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 110