อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

ทล.-ทช.จับมือญี่ปุ่นกำจัด241จุดเสี่ยง"ลดตาย"ปีใหม่

ทางหลวง-ทางหลวงชนบท จับมือญี่ปุ่นเดินหน้า”ลดตาย”เทศกาลปีใหม่ ประกาศสงครามถนนเมืองไทย เร่งกำจัดจุดเสี่ยงอันตราย241จุด หลังใช้โมเดลญี่ปุ่นลดอุบัติเหตุแดนอาทิตย์อุทัยสังเวย1.6 หมื่นคนเหลือแค่ 4 พันคน ลดวูบ 70 % ได้ผลช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา พุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.13 น.

นายสมัย โชติสกุล  รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.)  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่ผ่านมา  พร้อมนายโคอิชิ  โระคาเคเอะ  รองผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายกิจการระหว่างประเทศสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่นหรือเอ็มลิ ท(MLIT) นำผู้เชี่ยวชาญสำรวจพื้นที่นำร่อง (FieldSurvey) แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงทางหลวงชนบทสาย นม.3052  แยกทางหลวงหมายเลข 304-บ้านท่ามะปรางค์  อ.วังน้ำเขียว อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รวมทั้งสาย ปท.3004แยกทางหลวงหมายเลข 305 – บ้านลำลูกกา  ต.ธัญบุรี  อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานีตามโครงการภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน (MOConRoad Safety)   ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น  มีนายชาครีย์ บำรุงวงศ์ ผอ.สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทางทช.และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่
           
นายสมัย กล่าวว่า   สาย นม.3052 เริ่มจากเขาแผงม้า-วังน้ำเขียว ระยะทาง 69.5 กม.มีปริมาณรถมากโดยเฉพาะช่วงเทศกาลมีจุดเสี่ยงเฝ้าระวัง3จุดกม.5+200 กม.18+200 และ กม.31+400  โดยช่วงกม.18+200บริเวณอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงเกิดอุบัติเหตุบ่อย10-15ครั้ง ต่อปีเนื่องจากเป็นทางคดเคี้ยวตามอ่างเก็บน้ำรถมักแหกโค้ง ส่วนใหญ่เป็นรถจยย.  ทช.ได้ทำเครื่องหมายเตือนเช่น การทาสีแดงพื้นถนนมีความหนืดติดป้ายเตือนโค้ง พร้อมเพิ่มไฟส่องสว่าง ปรับปรุงถนน คาดว่าต้องใช้งบ2ล้านบาท ส่วนสายปท.3004  ระยะทาง 10 กม. มีจุดเสี่ยง  3 จุด คือ กม.5+000 กม.7+200 และ กม.8+000 จะแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลปีใหม่   
 
นายสมัย กล่าวต่อว่า   กรมฯมีมาตรการความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 61 จะแก้ไขจุดเสี่ยงระยะเร่งด่วน100จุดให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเทศกาลปี ใหม่   เริ่มจากการลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยจุดอันตรายและจัดทำรายงาน พร้อมแบบปรับปรุง หลังเทศกาลปีใหม่กรมฯจะประเมินผลทั้งหมดภายในเดือนก.พ.61 เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาช่วงเทศกาลสงกรานต์ต่อไป
 
นายโคอิชิโระ  กล่าวว่า  ทางหลวงนม.3052 พบปัญหารถแหกโค้งเบื้องต้นได้แนะนำให้ติดป้ายเตือนก่อนถึงทางโค้งและปรับ องศาถนนลดความเอียง ทางทีมงานจะนำเทคนิคแก้ไขอุบัติเหตุที่ญี่ปุ่นได้ผล สำเร็จ70-80% มาปรับใช้ในประเทศไทยด้วยนโยบายการลดอุบัติเหตุ  ‘สงครามบนถนน’ (Traffic War) สมัยญี่ปุ่นประสบปัญหาอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดมีผู้เสียชีวิตปลายทศวรรษ ที่1950 จนถึงปี 1970 มียอดรวมผู้เสียชีวิตสูงสุดที่ 16,765 รายแต่ด้วยความพยายามของรัฐบาลญี่ปุ่นเข้มงวดเรื่องของกฎหมายรวมทั้งมาตรการ ด้านความปลอดภัยอื่นๆทำให้ยอดผู้เสียชีวิตลดเหลือ4,000 กว่าคน  ซึ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับประเทศไทยแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ไปแล้วหลายจุดและได้ผลในระดับหนึ่ง
 
นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.)  กล่าวว่า ได้มอบหมายนายสุจิณ มั่งนิมิตร  ผอ.สำนักอำนวยความปลอดภัย ทล. ร่วมทำงานกับทีมของเอ็มลิท  เพื่อวางแผนและออกมาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ล่วงหน้ากว่า2 เดือนโดยจะนำเทคนิคของญี่ปุ่นมาแก้ไขจุดเสี่ยงของทล.ทั้ง 141 จุด ทั้งทางโค้งทางลาดชันและทางตรง 

ด้านนายสุจิณ กล่าวว่า  เบื้องต้นกระทรวงคมนาคมยังไม่ได้วาง เป้าหมายถึงจำนวนการลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่แต่จะพยายามลดจำนวนให้มากที่สุด และให้น้อยลงกว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา โดยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์สะสมช่วง7 วันอันตราย 11-17 เม.ย. 60 บนโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศมียอดอุบัติเหตุสะสม  1,350 ครั้งลดลง 40ครั้งหรือ ลดลง 3% เสียชีวิต 201 คน  ลดลง 27คนหรือ 12% และบาดเจ็บ 1,575 คนลดลง 210 คน หรือ 12%  แม้ยอดอุบัติเหตุสะสมจะเกินเป้าหมายที่กระทรวงคมนาคมตั้งไว้คือต้องลด ลง 5%  ได้แค่ 3%ไม่เข้าเป้า แต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บลดลงเป็นที่น่าพอใจ 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12