อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

ตายจากอุบัติเหตุทางถนนพุ่งปีละ 1.5 หมื่นราย

 คนไทยตายจากอุบัติเหตุทางถนนปีละ1.5 หมืนราย ทุกวันมี 42 ครอบครัวมีคนตาย กระทบเศรษฐกิจปีละ 2 แสนล้าน โพลระบุคนไทยเปลี่ยนความเชื่อ อุบัติเหตุไม่ไช่เวรกรรมอีกต่อไป ศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.55 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 17พ.ย. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดแถลงข่าวสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน
นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรรรมการเลขานุการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่าจากข้อมูลใบมรณบัตร ปี 2559 พบมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน 15,488 ราย มีผู้พิการที่เป็นเหยื่ออุบัติเหตุทางถนนกว่า 5,000 ราย หรือทุกๆวันจะมี 42 ครอบครัวสูญเสียสมาชิก และอีก15 ครอบครัวต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศรวมกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปีด้านนายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ชูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยถึงผลสำรวจเรี่อง “อุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องของใคร” สำรวจในเดือนต.ค.60 จากกลุ่มตัวอย่าง 1,196 ตัวอย่าง 15 จังหวัด ซึ่งกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 76.7 เคยประสบเหตุทางถนนด้วยตัวเอง หรือเทียบสัดส่วนประชากร 50 ล้านคน  ขณะที่ 40 ล้านคนที่อายุ 18 ปีขึ้น เคยประสบเหตุทางถนน และร้อยละ 91.4 เชี่อว่าเป็นเรีองที่อธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีปัจจัยด้านสภาพถนน สภาพแวดล้อม และพฤติกรรมคนขับ ขณะที่ร้อยละ 32.1 เชื่อว่าเป็นเรื่องของเวรกรรม ทั้งนี้จากผลสำรวจเมื่อปี 52 คนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าอุบัติเหตุเป็นเรื่องเวรกรรม นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 96.6 เห็นว่ารัฐควรลงทุนแก้ไขในจุดเกิดอุบัติเหตุซ้ำซาก เป็นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมที่ควรจัดตั้งสถาบันวิจัยความปลอดภัยทางถนน เพื่อศึกษาวิจัยพื้นทีเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รองลงมาคือ รัฐบาลคสช. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุขตามลำดับ

ด้าน นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ภายใต้การสนับสนุนของสสส. กล่าวว่าระหว่างวันที่ 6-7 ธ.ค. นี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและไบเทคบางนา ศวปถ.สสส.และองค์กรภาคประชาสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เพื่อความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” โดยมีประเด็นน่าสนใจอาทิ การลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนน มิติการบังคับใช้กฏหมาย แนวทางช่วยเหลือให้ปลอดภัยหลังประสบอุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 34