อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

"ออมสิน"ผนึก16มหาวิทยาลัย ปั้นโครงการแก้จน

“ออมสิน”ผนึก 16 มหาลัยทั่วประเทศ จับมือปั้น 2 โครงการแก้จน ปูพรมติวคนจน คนแก่ 3 ล้านราย ให้มีงานทำสอนภาษาจีน ทำงานฝีมือ-บริการ รับทัวร์จีนพุ่ง จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.48 น.

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า  ธนาคารได้ร่วมกับ 16 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ จัดโครงการแก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศผ่าน2 โครงการ ได้แก่ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน และโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อนำนักศึกษาและบุคลากรที่มีความเชี่วชาญ ออกไปให้ความรู้ทางวิชาชีพ สร้างงานสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 60 กับธนาคารออมสิน 3 ล้านราย ตลอดจนนำนวัตกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจให้แก่ชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้พ้นเส้นความยากจนเกิน 1 แสนบาทต่อปี โดยจะเริ่มได้ต้นปี 61

 ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาความยากจนมากกว่า 30 ล้านคน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรที่ยังเป็นกลุ่มที่มีปัญหาอยู่มาก และแม้จะมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นเอสเอ็มอีเกษตร แต่ก็ยังไม่แข็งแกร่งและมีความจำเป็นต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่ ดังนั้นธนาคารออมสินจึงตั้งใจเข้าไปสนับสนุน ทั้งการให้ความรู้ การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งได้เตรียมเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาวงเงินปล่อยกู้ 10,000 ล้านบาท  ให้กู้เฉลี่ยรายละไม่เกิน 5 หมื่นบาทนำไปใช้

นายชาติชายกล่าวว่า สำหรับรูปแบบการช่วยเหลือของโครงการ มหาวิทยาลัยประชาชน จะประสานกับสถาบันอุดมศึกษา ให้คิดหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้เพิ่มให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต เช่น การส่งเสริมให้เรียนรู้ภาษาจีน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในไทยจำนวนมาก การทำงานหัตถกรรม งานผลิตสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุ โดยตั้งเป้าหมายฝึกอบรมอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อยปีแรก 2-3 หมื่นราย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 8