อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ขุนคลังย้ำไม่ยกเว้นใช้ภาษีบุหรี่ฉบับใหม่

รมว.คลังยันไม่ยกเว้นใช้ภาษีบุหรี่ฉบับใหม่ และไม่ช่วยชดเชยรายได้ ผอ.ยาสูบ ชี้บุหรี่นอกทุบตลาดหนัก สหภาพแรงงานยาสูบ รวมรวมรายชื่อ เพื่อยื่นต่อศาลปกครองกลางคุ้มครองชั่วคราวภายใน 90 วัน ศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 20.30 น.

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยถึงข้อเรียกร้องเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแก่โรงงานยาสูบว่า ไม่สามารถยกเว้นการใช้ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ในส่วนของการเก็บภาษียาสูบตามข้อเสนอของโรงงานยาสูบได้ เพราะกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว และใช้เป็นการทั่วไป ไม่ได้ใช้เฉพาะโรงงานยาสูบเท่านั้น ส่วนเรื่องการชดเชยรายได้หรือโบนัสให้กับพนักงานของโรงงานยาสูบนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ชี้แจงชัดเจนแล้วว่าไม่น่าจะทำได้ เพราะเป็นผลกระทบที่เกิดจากกฎหมาย ไม่ได้เป็นผลกระทบที่เกิดจากนโยบายของรัฐที่ไปสั่งให้ขายสินค้าราคาถูกเพื่อช่วยเหลือประชาชน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มอบหมายให้นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.การคลัง ไปพิจารณาหาแนวทางดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโรงงานยาสูบว่ามีทางใดที่จะสามารถทำได้บ้าง 
 
น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ กล่าวว่า หากกระทรวงการคลังไม่ระงับการใช้ภาษียาสูบในตอนนี้ จะทำให้โรงงานยาสูบอยู่ไม่ได้ เพราะไม่สามารถสู้กับบุหรี่ต่างชาติได้ เนื่องจากบุหรี่ต่างชาติได้เข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดของโรงงานยาสูบไปมาก เพราะหลังบังคับใช้ภาษีใหม่มาตั้งแต่เดือนก.ย. ทำให้ส่วนแบ่งตลาดลดลงชัดเจน จากเดิมโรงงานยาสูบมีถึง 80% แต่ภายหลังจากมีการใช้กฎหมายใหม่ ส่วนแบ่งการตลาดของโรงงานยาสูบเหลือ 55% ขณะที่บุหรี่ต่างชาติรายใหญ่มีส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเป็น 32% จากเดิม 14-15% ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ให้นโยบายโรงงานยาสูบในการเร่งปรับกลยุทธ์ด้านการตลาด แต่โครงสร้างภาษีใหม่ยังมีข้อจำกัด ทำให้ต้นทุนบุหรี่ของโรงงานยาสูบสูงมาก จนทำให้กำไรจากมีซองละ 7 บาท เหลือกำไรซองละไม่ถึง 1 บาท และบางยี่ห้อต้องขายแบบขาดทุน เนื่องจากการออกกฎหมายภาษีผิดพลาด ไม่สามารถที่จะป้องกันการทุ่มตลาดของบุหรี่ต่างชาติในไทยได้


 
 ด้าน นายคณุตม์ ฤทธิสอน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสากิจยาสูบ กล่าวว่า พนักงานโรงงานยาสูบเตรียมรวมรวมรายชื่อ เพื่อยื่นต่อศาลปกครองกลางคุ้มครองชั่วคราวภายใน 90 วัน หรือภายในช่วงวันที่ 14 ธ.ค.ขอให้พิจารณาทบทวนประกาศกระทรวงคลัง เพราะหลายส่วนได้รับผลกระทบทั้งพนักงานยาสูบ 2,950 คน ลูกจ้างพันกว่าคน เกษตรปลูกใบยาสูบกว่า 20,000 ครัวเรือน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาสูบนับ 5 แสนราย เนื่องจากเห็นว่าโครงสร้างภาษีดังกล่าวกระทบต่อโรงงานยาสูบ จากราคาบุหรี่ 60 บาท ต้องเสียภาษีถึง 47 บาท ค่าขนส่ง ค่าการตลาด จึงมีกำไรเพียงเล็กน้อย จึงต้องการให้กระทรวงคลังหาแนวทางการชดเชยดูแลโรงงานยาสูบ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26