อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

ฟังเสียงชาวระยองครั้งสุดท้ายสร้าง"ระบบขนส่ง"

20 ธ.ค.ฟังความเห็นประชาชนระยองครั้งสุดท้าย สร้างระบบขนส่งสาธารณะ ศึกษาไว้ 3 แนวทาง 3 ระบบ ได้แก่ 1.รถไฟฟ้ารางเบาบนดิน 2.รถไฟฟ้าล้อยาง และ 3.รถชัตเติ้บบัส ระบบรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ หรือบีอาร์ที (BRT) จันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 17.33 น.ผศ.ดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะตามแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (ทีโอดี) ในเขตเทศบาลนครระยอง เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 ธ.ค.60 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขนส่งมวลชนระยองและการพัฒนาพื้นที่ รอบสถานีขนส่งมวลชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนเป็นครั้งสุดท้าย ที่โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง ในการประชุมวันดังกล่าวที่ปรึกษาโครงการนำเสนอผลการศึกษา อาทิ โครงข่ายแนวเส้นทาง ระยะทาง จำนวนสถานี สถานที่ตั้งตำแหน่งสถานี ที่ได้พิจารณา 3 ถนนสายหลัก อ.เมืองระยอง ประกอบด้วย 1.ถนนสุขุมวิท 2.ถนนสาย 36 และถนนตากสินมหาราช รวมทั้งประเภทระบบขนส่งสาธารณะที่นำมาใช้ โดยได้มีการศึกษา 3 ระบบ ได้แก่ 1.รถไฟฟ้ารางเบาบนดิน 2.รถไฟฟ้าล้อยาง และ 3.รถชัตเติ้บบัส ระบบรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ หรือบีอาร์ที (BRT)ผศ.ดร.ศักรธร กล่าวต่อว่า ตลอดจนการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจให้มีความเหมาะสมกับเมืองระยองมากที่สุด เช่น หากใช้รถไฟฟ้ารางเบา ปัจจุบัน อ.เมืองระยอง เริ่มมีปัญหาการจราจรที่หนาแน่นโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน ความเร็วรถเฉลี่ยที่ 20 กม. ต่อ ชม. หากนำระบบช่วยแก้ไขปัญหาได้ แต่มีการลงทุนสูง และอาจไม่คุ้มค่าหากรัฐบาลไม่ให้การสนับสนุน ขณะเดียวกันระยะแรกอาจจะเริ่มพิจารณาลงทุนกับรถชัตเติ้ลบัสบีอาร์ทีก่อน เพื่อประเมินผล จากนั้นหากได้รับกระแสตอบรับที่ดี มีปริมาณผู้ใช้บริการมากขึ้น ค่อยขยับไปสู่การลงทุนรถไฟฟ้ารางเบาต่อไป รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการ โครงการและวงเงินในการลงทุนระบบขนส่งแต่ละประเภท เพื่อนำข้อแสดงความคิดเห็นจากการับฟังครั้งนี้ไปสู่การพิจารณาพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะใน จ.ระยองต่อไป

 สำหรับโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้ มก. เป็นผู้ศึกษา โดยได้รับการมีส่วนร่วมจากเทศบาล จ.ระยอง ใช้เวลาศึกษา 1 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.60


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น