อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

เอ็กซิมจับมือธพว.เสริมแกร่งเอสเอ็มอี บุกส่งออกเวทีโลก

เอ็กซิมแบงก์ จับมือ เอสเอ็มอีแบงก์ จัดโครงการอบรมส่งเสริมเอสเอ็มอี 20,000 ราย ดันเป็นผู้ส่งออกระดับโลก พฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 15.44 น.

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิมแบงก์ เปิดเผยว่า ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ จัดทำโครงการประสานพลังขับเคลื่อนเอสเอ็มอีเพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการส่งออก  และเกี่ยวเนื่องกับการส่งออก ที่เป็นลูกค้าของเอสเอ็มอีแบงก์ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อการส่งออก

ทั้งนี้รูปแบบการส่งลูกค้าเชื่อมต่อระหว่างกัน ในรูปแบบการให้สินเชื่อร่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีการอบรมสัมมนาในด้านต่าง ๆ อาทิ การบริหารความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ  โดยเบื้องต้นตั้งเป้าหมายมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าร่วมการอบรม 2 หมื่นราย และหลังจากนั้นจะเอาข้อมูลที่ได้มาต่อยอด โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สามารถส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้  

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการเอสเอ็มอีแบงก์ เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท โดยจะปล่อยกู้รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท ระยะเวลา 7% คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% เวลา 3 ปี เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สำหรับเป้าหมายในโครงการนี้เตรียมส่งลูกค้า ธพว. ที่มีความสนใจจะส่งออก 2 หมื่นรายเข้าอบรม ตั้งเป้าหมายจะสามารถพัฒนาจากเอสเอ็มอีทั่วไปเป็นผู้ส่งออกได้ทั้ง 2 หมื่นรายภายใน 3 ปี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 22