อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

ระยองอยากได้รถรางไฟฟ้า สายสีแดง ห้วยโป่ง-ไออาร์พีซี

ชาวระยองอยากได้รถรางไฟฟ้า สายสีแดง เส้นทางสถานีห้วยโป่ง-ไออาร์พีซี 23 กม. 18 สถานี ลงทุน 17,000 ล้านบาท ชี้สะดวก ตรงต่อเวลา เหมาะแก้รถติดเมืองระยองและทันสมัย ศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.36 น.

ผศ.ดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะตามแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน(ทีโอดี) ในเขตเทศบาลนครระยอง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเป็นครั้งสุดท้ายโดยนำเสนอผลการศึกษาระบบขนส่งมวลชนระยอง 3 รูปแบบ ประกอบด้วย1.รถรางไฟฟ้า (LRT) โครงข่ายสายสีแดงเส้นทางสถานีห้วยโป่ง-ไออาร์พีซี ระยะทาง 23 กม. 18 สถานี ได้แก่ R1 ห้วยโป่ง, R2 สถานีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, R3 สถานีมาบตาพุด, R4 สถานีศูนย์ราชการเนินสาลี, R5 สถานีวัดโขดหิน, R6 สถานีแยกขนส่งใหม่, R7 สถานีกรอกยายชา, R8 สถานีเพลินใจ, R9 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง, R10 สถานีหนองสนม, R11 สถานีแหลมทอง พลาซ่า, R12 สถานีแยกออคิด, R13สถานีโลตัส (ศูนย์การค้าสตาร์), R14 โรงพยาบาลระยอง, R15 สถานีเพลินตา, R16 สถานีสองพี่น้อง, R17 สถานีคลองคา และ R18 สถานี ไออาร์พีซี ซึ่งเป็นสถานีสุดท้าย
 
ผศ.ดร.ศักรธร กล่าวต่อว่า  ใช้แนวเส้นทางเกาะกลางถนนสุขุมวิทตลอดสาย  เงินลงทุน 17,000 ล้านบาท มี 8 ขบวน 1 ขบวนบรรจุผู้โดยสาร 300 คน  ค่าโดยสารเริ่มต้น 15 บาท ต่อไปคิด 1.8 บาท ต่อกม. หรือจากต้นทาง-ปลายทาง 15-56 บาท ก่อสร้าง 3 ปี 62-64 เปิดให้บริการปี 65 โดยเสนอก่อสร้างจุดจอดและจร 3 สถานี ได้แก่ สถานีห้วยโป่ง สถานีไออาร์พีซี และสถานีเทศบันเทิง เพื่อขอพื้นที่เทศบาลนครระยอง

ผศ.ดร.ศักรธร กล่าวอีกว่า 2.รถไฟฟ้าล้อยาง (Trolley Bus) โครงข่ายสายสีแดง สถานีห้วยโป่ง-ไออาร์พีซี ระยะทาง 23 กม. วิ่งบนถนนสุขุมวิทตลอดแนวเส้นทางใช้เงินลงทุน 3,000 ล้านบาท จัดซื้อรถไฟฟ้าล้อยาง 12 คัน คันละ 16 ล้านบาท โดยมีค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้า 1,000 ล้านบาท  และ 3.รถโดยสารประจำทางไฟฟ้า (ชัตเติ้ลบัส) แบบเส้นทางเฉพาะ (Exclusive Lane) โครงข่ายสายสีแดง สถานีห้วยโป่ง-ไออาร์พีซี  23 กม. วิ่งถนนสุขุมวิทตลอดสาย ใช้เงินลงทุน 2,000 ล้านบาท ซื้อรถ 12 คัน คันละ 16 ล้านบาท แต่ไม่มีค่าใชhจ่ายระบบไฟฟ้า สามารถดำเนินการได้ทันทีผศ.ดร.ศักรธร กล่าวด้วยว่า โดยผลการศึกษาได้ระบุสายสีแดงสามารถใช้ระบบรถรางไฟฟ้ามาปฏิบัติการได้ เนื่องจากมีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง จากปกติหากเดินทางด้วยรถยนต์ในชั่วโมงเร่งด่วนจากจุดต้นทาง-จุดหมายปลายทางจะใช้เวลาการเดินทางประมาณ 70 นาที ขณะเดียวกันหากเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารางเบาจะใช้เวลาประมาณ 40 นาทีถึงจุดหมายหมายปลายทาง ซึ่งได้รวมระยะเวลาการหยุดจอดรับ/ส่งผู้โดยสารในแต่ละสถานีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้ 30 นาที นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนด้วย แต่การลงทุนรถไฟฟ้ารางเบาด้านการเงินจะขาดทุน ซึ่งถ้าหากรัฐบาลช่วยสนับสนุนบางส่วน เช่น ที่ดินที่อยู่ตามแนวเส้นทางทำให้โครงการดังกล่าวสามารถลงทุนได้

นอกจากนี้ได้เสนอนำระบบชัตเติ้ลบัสเป็นระบบขนส่งมวลชนสายรองโครงข่ายสายสีเหลือง เส้นทางแยกขนส่งใหม่-สถานีโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 13 กม. 14 สถานี ได้แก่ Y1 สถานีแยกขนส่งใหม่, Y2 สถานีขนส่ง 2, Y3 สถานีโกลบอลเฮ้าส์,Y4 สถานีทับมา, Y5 สถานีศูนย์ฮอนด้า, Y6 สถานีเซ็นทรัล, Y7 สถานีจันทอุดม, Y8 สถานีโรงพยาบาลระยอง, Y9 สถานีเทศบันเทิง, Y10 สถานีวัดลุ่ม, Y11 สถานีอนุบาลระยอง, Y12 สถานีระยองวิทย์, Y13 สถานีก้นปึก และ Y14 สถานีโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง วิ่งบนถนนสายรอง เช่น ถนนตากสินมหาราช ใช้วงเงินลงทุน 500 กว่าล้านบาท จัดซื้อรถ 12 คัน คันละ 12 ล้านบาท รูปแบบการเดินรถวิ่งแชร์เลนร่วมกับรถประเภทอื่น ต้องขอความร่วมมือตำรวจจราจร เช่น ห้ามจอดรถตามไหล่ทางโดยเฉพาะถนนตากสินมหาราชที่ประชาชนนำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดข้างทางจำนวนมาก
 
ผศ.ดร.ศักรธร   กล่าวต่อว่า  ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยให้มีระบบขนส่งมวลชนในจังหวัด และอยากให้สร้างรถรางไฟฟ้ามากกว่าเพราะสะดวก ตรงต่อเวลา ทำความเร็วได้ 40 กม.ต่อชม.เหมาะกับสภาพจราจรในเมืองระยองที่เริ่มติดขัดในชม. เร่งด่วน  ใช้ความเร็วได้แค่ 20 กม.ต่อชม.และเป็นระบบที่ทันสมัย รองรับผู้โดยสารได้จำนวนมาก แต่บางส่วนมีข้อเสนอว่าจำนวนสถานีใกล้กันเกินไปควรตัดออก หรือลดจำนวนสถานี หรือบางสถานีบนเชิงเนินเขา เช่นสถานีสองพี่น้อง และสถานีคลองคา พื้นที่เทศบาลตำบลเชิงเนินควรจัดรับฟังความคิดเห็นให้ครอบคลุมด้วย รวมทั้งต้องการให้แนวเส้นทางขยายไปยังโครงการอื่นๆ ที่ระยองกำลังดำเนินการ อาทิ  โครงการเมืองใหม่อัจฉริยะ(สมาร์ทซิตี้) บ้านฉาง จ.ระยอง เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง
 
ทั้งนี้จะสรุปผลเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์  และคาดว่ามี.ค. 61 จะนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้ให้ทุนวิจัยโครงการนำเสนอเทศบาลนครระยองเสนอผู้บริหารจังหวัดผลักดันต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น