อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

กม.คุ้มครองเงินฝากฉบับใหม่เริ่มแล้ว

กฎหมายคุ้มครองเงินฝากฉบับใหม่ใช้แล้วแบงก์ล้ม คืนเงินผู้ฝากทันที 30 วันไม่ต้องรอยื่นคำขอ พร้อมหักหนี้ตามงวดจริง อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 17.13 น.

นายสาทร โตโพธิ์ไทย ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  (สคฝ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว โดยสาระสำคัญที่กระทบต่อประชาชน ได้แก่ เรื่องการจ่ายเงินคืนให้กับผู้ฝากเงินให้เร็วที่สุด ซึ่งหากสถาบันการเงินเกิดปัญหาและถูกปิดลง กฎหมายใหม่จะจ่ายเงินฝากคืนให้กับผู้ฝากภายใน 30 วันทันที โดยที่ผู้ฝากเงินไม่ต้องยื่นคำขอคืนเหมือนกฎหมายเดิมที่ระบุไว้ ทำให้ผู้ฝากเงินได้รับความคุ้มครองและเงินคืนได้ไวขึ้น  
 
นอกจากนี้ การจ่ายเงินคืนให้กับผู้ฝากเงินกรณีที่มีหนี้สินอยู่ ก็จะหักเฉพาะหนี้ที่มีจำนวนแน่นอนเท่านั้น เช่น ผู้ฝากเงินมีเงินฝาก 1 ล้านบาท และมีหนี้บ้านอยู่ 1 ล้านบาท แต่มีภาระที่จะต้องผ่อนชำระหลังที่สถาบันการเงินถูกปิด 10,000-20,000 บาท สคฝ. ก็จะนำเงินฝากมาหักหนี้เฉพาะที่จะต้องผ่อนชำระในงวดนั้นเท่านั้น และนำเงินที่เหลือ 9 แสนกว่าบาท ส่งคืนผู้ฝากเงิน ไม่ได้หักหมด
 
“สำหรับการคุ้มครองวงเงินฝากปัจจุบันอยู่ที่ 15 ล้านบาทต่อชื่อบัญชีต่อธนาคาร โดยเริ่มไปแล้วตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.59-10 ส.ค. 61 จะลดการคุ้มครองเงินฝากเหลือเป็น 10 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.61-10 ส.ค.62 และลดลงเหลือ 5 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.62-10 ส.ค.63 หลังจากวันที่ 11 ส.ค.63 เป็นต้นไปจะลดการคุ้มครองเหลือ 1 ล้านบาท”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    25%
  • ไม่เห็นด้วย
    75%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 645