อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

ไฟเขียวค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ กทม.-พัทยาสตาร์ท10บาท

ครม. ไฟเขียวค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์สาย 7 กรุงเทพฯ-พัทยา รถ 4 ล้อ 10-105 บาท, รถ 6 ล้อ 15-170 บาท และรถ 6 ล้อขึ้นไป 20-245 บาท เริ่มเก็บจริง 19 เม.ย. นี้ พุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง ดังนี้ รถ 4 ล้อ ระยะทางน้อยกว่า 10 กม. เก็บค่าธรรมเนียม 10 บาท และตั้งแต่ 10 กม. ขึ้นไป เก็บค่าธรรมเนียม 1 บาทต่อ กม. ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมระหว่างเส้นทางกรุงเทพฯ-เมืองพัทยาอยู่ที่ 10-105 บาทต่อคัน ส่วนรถ 6 ล้อ ระยะทางน้อยกว่า 10 กม. เก็บค่าธรรมเนียม 15 บาท และตั้งแต่ 10 กม. ขึ้นไป เก็บ 1.6 บาทต่อ กม. ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมระหว่างเส้นทางอยู่ที่ 15-170 บาทต่อคัน สำหรับรถมากกว่า 6 ล้อขึ้นไป ระยะทางน้อยกว่า 10 กม. เก็บค่าธรรมเนียม 20 บาทและตั้งแต่ 10 กม. ขึ้นไปเก็บค่าธรรมเนียม 2.3 บาทต่อ กม. ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมระหว่างเส้นทางอยู่ที่ 20-245 บาทต่อคัน 

นายอาคม กล่าวต่อว่า การเก็บค่าธรรมเนียมใหม่จะแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรกตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.-18 เม.ย. 61 กรมทางหลวง (ทล.) จะยกเลิกและรื้อถอนด่านพานทองออกจากทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 แต่ยังไม่เก็บค่าผ่านทางในช่วงใหม่ ระหว่างด่านบ้านบึง-ด่านพัทยา เพื่อให้ประชาชนคุ้นเคยกับระบบดังกล่าวก่อนเปิดใช้งานจริง และระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. เป็นต้นไป จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราใหม่ โดยปัจจุบันมอเตอร์เวย์สาย 7 กรุงเทพฯ-เมืองพัทยา มีปริมาณการเดินทาง 100,000-110,000 เที่ยวต่อวัน อย่างไรก็ตามสำหรับเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางที่จัดเก็บได้ทั้งหมด ทล.จะนำฝากกระทรวงการคลัง เพื่อนำมาใช้ในงานบำรุงรักษาและระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด รถกู้ภัย รวมถึงนำไปใช้ขยายโครงข่ายมอเตอร์เวย์สายอื่น เช่น สายพัทยา-มาบตาพุด เป็นต้น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 433