อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

ผุด "สมาร์ทไดฟ์เวอร์" นำร่องอบรมโชเฟอร์แท็กซี่

“อาคม” สั่งขนส่งฯ ผุดโครงการสมาร์ทไดฟ์เวอร์ จัดอบรมวิชาชีพคนขับรถแท็กซี่-รถโดยสารสาธารณะ-รถบรรทุก หวังยกระดับโชเฟอร์ให้เป็นอาชีพที่มีเกียรติและยอมรับในสังคม ศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 17.07 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 ม.ค. ณ กรมการขนส่งทางบก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม มอบโยบายการปฏิบัติงานด้านการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและโครงการสำคัญของกรมการขนส่งทางบก โดยมีนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) นายกมล บูรณพงศ์, เชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดี ขบ. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

นายอาคม เปิดเผยว่า กรมฯ ด้านบริการช่วง 3 ปีได้ปรับปรุงการให้บริการให้สะดวกประชาชนอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ต้องการให้เพิ่มการบริการยุคไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มระบบข้อมูลมากขึ้น กรมฯ อนาคตต้องให้บริการได้ทุกที่ ระบบข้อมูลทำงานตลอด 24 ชม. เช่น การต่อทะเบียน เดินไปที่ศูนย์การค้า ใช้แอพฯ กรมฯ ชำระค่าธรรมเนียมแล้วออกป้ายทะเบียนได้ทันที เพื่อไม่ต้องมาติดต่อด้วยตนเองสามารถทำธุรกรรมทางด้านกรมฯ ตลอด 24 ชม. รวมทั้งด้านความปลอดภัยเป็นนโยบายของภาครัฐต้องการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต เน้นอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่ผ่านมารถบรรทุกมีจำนวนมาก เป็นโครงการสมาร์ทไดร์เวอร์ของกรมฯ ได้ให้นโยบายไว้ขณะนี้ผู้ขับรถได้รับใบอนุญาตขับรถมีอายุใช้งาน 5 ปี หากทำให้คนขับรถเคารพวินัยจราจร ต้องเริ่มกับกลุ่มขับรถโดยสารสาธารณะประเภทแท็กซี่ก่อนนายอาคม กล่าวต่อว่า จากนั้นเป็นคนขับรถโดยสารสาธารณะและคนขับรถบรรทุก จุดมุ่งหมายทำให้คนขับรถทั้ง 3 กลุ่ม สมาร์ทและขับรถถูกต้อง เช่น คนขับแท็กซี่เสนอให้มีโครงการฝึกอบรมอาชีพแท็กซี่ให้เป็นอาชีพที่มีเกียรติ และยอมรับในสังคมรับผู้โดยสารทุกคัน ไม่มีการปฏิเสธผู้โดยสารและไม่กดมิเตอร์ ซึ่งเป็นอาชีพแท็กซี่ต้องซื่อสัตย์ เนื่องจากปัจจุบันมีแท็กซี่วิ่งให้บริการ 80,000 คันต่อวัน ทำให้มีการกระทำผิดและต้องใช้ผู้ตรวจการไปตรวจจับแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร อนาคตถ้ามีโครงการฝึกอบรมแท็กซี่ หากแท็กซี่คนไหนที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการดังกล่าว แล้วไปกระทำผิดต้องลงโทษด้วยการให้ออกจากอาชีพแท็กซี่ หากอบรมแท็กซี่แล้วเสร็จ จากนั้นมาเริ่มที่กลุ่มคนขับรถโดยสารสาธารณะต้องอบรมผู้ขับรถเช่นกัน เพราะต้องการให้เกิดความมั่นใจความปลอดภัยในการเดินทางรถโดยสารสาธารณะ หลังจากนั้นมาเริ่มที่กลุ่มคนขับรถบรรทุกต้องเข้มงวดคนขับรถ ไม่ใช่นำแรงงานเพื่อนบ้านเข้ามาขับรถบรรทุกได้ เพราะฉะนั้นอาชีพคนขับรถบรรทุกต้องได้รับการยอมรับ ยกย่องเป็นอาชีพที่ต้องรับผิดชอบต่อสินค้าของผู้บริการ

นายอาคม กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการสมาร์ทไดร์เวอร์ฝึกอบรมอาชีพคนขับรถแท็กซี่ รถโดยสารสาธารณะ และคนขับรถบรรทุก ให้กรมฯ ไปวางแผนให้ดำเนินการต่อเนื่อง อาทิ กำหนดหลักสูตรการอบรมให้เป็นมาตรฐานวิชาชีพ และมีมอบใบประกาศให้เมื่อสำเร็จการฝึกอบรม เพราะช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กรมฯ เน้นคุณภาพให้บริการของรถสาธารณะเริ่มจากความมั่นคงของตัวรถ เช่น เทศกาลมีการตรวจชั้นที่ 2 คือถึงแม้รถมีการตรวจสภาพมาแล้ว ก่อนช่วงเทศกาลที่มีคนเดินทางจำนวนมากจะมีการตรวจสภาพรถซ้ำอีกครั้ง ขณะนี้สภาพรถโอเคแล้ว ส่วนการร้องเรียนเปิดผ่านช่องทาง DLT Checkin ซึ่งช่วยพัฒนาเรื่องคนขับรถ และการใช้เทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น ซึ่งยกระดับการให้บริการแท็กซี่ขึ้นมาและรถสาธารณะด้วยในอนาคต

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10