อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

โคราชแชมป์ยื่นขอเปิดพิโกไฟแนนซ์

สศค.เผยตัวเลขการปัญหาหนี้นอกระบบธ.ค.60  ออมสิน-ธ.ก.ส.-นอนแบงก์ปล่อยกู้คึกคัก  เมืองย่าโมแชมป์ยื่นขออนุญาตเปิดพิโกไฟแนนซ์มากสุด รองลงมาคือกทม.-ร้อยเอ็ด เสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น.

นายพรชัย  ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในเดือนธ.ค.60ว่า  สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) นับตั้งแต่เดือนธ.ค. 59 - ธ.ค.60 มีนิติบุคคลยื่นคำขออนุญาตทั้งสิ้น 428 ราย ใน 66 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีผู้ยื่นคำขออนุญาตมากที่สุด 3  อันดับแรก คือ นครราชสีมา 43 ราย  กทม. 34 ราย และร้อยเอ็ด 28 ราย ทั้งนี้ มีจำนวนที่คืนคำขออนุญาตทั้งสิ้น 30 ราย ใน 21 จังหวัด จึงมีนิติบุคคลที่ยื่นคำขออนุญาตสุทธิ 398 ราย ใน 65 จังหวัด และมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจแล้ว 246 ราย ใน 57 จังหวัด ซึ่งในจำนวนนี้ ได้เปิดดำเนินการแล้ว 128 ราย ใน 44 จังหวัด และมีผู้ปล่อยสินเชื่อแล้ว 105 ราย ใน 42 จังหวัด

ด้านการปล่อยสินเชื่อ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถปล่อยสินเชื่อได้ภายในเขตจังหวัดให้แก่ผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ภายในจังหวัดนั้น ๆ วงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยไม่เกิน36%  ต่อปี  ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนพ.ย. 60 มีสินเชื่ออนุมัติสะสม 6,784 บัญชี เป็นเงิน 180.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นวงเงินสินเชื่ออนุมัติเฉลี่ย 26,666.14 บาทต่อบัญชี สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ตั้งแต่มี.ค.60 ธนาคารออม สิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้อนุมัติสินเชื่อรายละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.85% ต่อเดือน โดยได้เร่งกระจายความช่วยเหลือด้านสินเชื่อดังกล่าวแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ ณ  ธ.ค. 60 มีการอนุมัติสินเชื่อรวม 214,321 ราย เป็นเงิน 9,507.07 ล้านบาท คิดเป็น 95.07%  ของวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากครม. 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อให้ประชาชนทั่วไป  201,284 ราย เป็นเงิน 8,917.23 ล้านบาท และสินเชื่อให้ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 60 ที่มีหนี้นอกระบบ 13,037 ราย เป็นเงิน 589.84 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ส
ตำรวจกวดขันจับกุมผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบและผู้ติดตามทวงถามหนี้โดยวิธีการผิดกฎหมาย โดยตั้งแต่ ต.ค.59 - ธ.ค.60 มีการจับกุม ผู้กระทำผิดรวมทั้งสิ้น 1,961 คน

ทั้งนี้ ประชาชนที่มีปัญหาหนี้นอกระบบสามารถพิจารณาใช้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เป็นแหล่งทุนทางเลือกทดแทนการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้นอกระบบ โดยตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ได้จากเว็บไซต์ www.1359.go.th หรือติดต่อขอรับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ที่สาขาของธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนพิจารณาความช่วยเหลือด้วยสินเชื่อของธนาคารในเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีหนี้นอกระบบที่ไม่เป็นธรรมหรือประชาชนขาดศักยภาพชำระหนี้ ธนาคารจะประสานความช่วยเหลือด้านการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบให้เกิดความเป็นธรรม หรือช่วยฟื้นฟูอาชีพและสร้างรายได้ไปยังคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดแต่ละจังหวัดต่อไป 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24