อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

รถไฟสายใหม่ชุมพร-ระนอง 1-2 ก.พ. นัดฟังเสียงชาวบ้าน

1-2 ก.พ. สนข. จัดฟังเสียงชาวชุมพร-ระนอง โครงการศึกษารถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนองครั้งสุดท้าย พร้อมจัดเวิร์กชอป ระดมสมองร่วมผลักดันแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด พุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 11.20 น.

รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) แจ้งความคืบหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนองว่า วันที่ 1 ก.พ. จะจัดประชุมสัมมนาเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นร่างรายงานฉบับสุดท้ายที่โรงแรมนานาบุรี อ.เมือง  จ.ชุมพร โดยที่ปรึกษาจะนำเสนอผลการศึกษาออกแบบเบื้องต้นรวมถึงทั้งเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ การเงินและรูปแบบการลงทุน  รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (ไออีอี) และมาตรการจัดการกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโดยมีรูปแบบเป็นรถไฟรางเดี่ยวระยะทาง 102.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้าง 3-4 ปี และเปิดให้บริการได้ประมาณปี 77 มี 9 สถานี ได้แก่ สถานีขุนกระทิง สถานีบ้านนา สถานีวังใหม่ สถานีปากจั่น สถานีกระบุรี สถานีบางใหญ่ สถานีละอุ่น สถานีท่าเรือระนอง และจากสถานีท่าเรือระนอง จะมีเส้นทางแยก เข้าสู่เมืองระนอง สิ้นสุดที่สถานีระนอง ระยะทางประมาณ 4 กม. จุดเริ่มต้นแนวเส้นทางบริเวณพื้นที่ทางใต้ของสถานีรถไฟชุมพรและอยู่ด้านเหนือของสถานีรถไฟแสงแดด  แนวเส้นทางรถไฟจะโค้งออกจากรถไฟสายใต้เดิมมุ่งไปยังทิศตะวันตกและขนานกับทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านพื้นที่เขต อ.เมือง จ.ชุมพร อ.กระบุรี อ.ละอุ่น และ อ.เมือง จ.ระนอง จนสิ้นสุดโครงการที่บริเวณท่าเรือน้ำลึกระนอง

ส่วนวันที่ 2 ก.พ. จะจัดประชุมสัมมนาเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นร่างรายงานฉบับสุดท้ายที่โรงแรมทินิดี แอท ระนอง อ.เมือง จ.ระนอง และยังจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์กชอป) กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัด ได้แก่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และปราชญ์ชาวบ้าน จ.ระนอง ที่มีความรู้กับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด เพื่อร่วมกันเสนอแนะแนวทางของจังหวัดให้เกิดความต้องการในการเดินทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนในอนาคต เพื่อเกิดการสร้างรถไฟได้เร็ว เช่น ระนองมีจุดเด่นเรื่องน้ำแร่ มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีชื่อเสียง อาทิ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สามารถดึงดูดการเดินทางของนักท่องเที่ยวได้ รวมทั้งเส้นทางรถไฟสายชุมพร-กระบุรี-คลองละอุ่น หรือทางรถไฟสายคอคอดกระ  ซึ่งเป็นทางรถไฟที่ญี่ปุ่นสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และพิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาสตร์ สงครามโลกครั้งที่ 2 อ.ละอุ่น จ.ระนอง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่ต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 810