อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

13 โปรเจ็กท์บูม "ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ"

“ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ” ทุ่มงบ 1,900 ล้านบาท ลุยพัฒนา 13 โครงการหลัก บูรณาการการเดินทางบก-ราง-น้ำ-อากาศ รองรับการท่องเที่ยวทางทะเลและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น.

น.อ.คมพันธ์ อุปลานนท์ รองผู้อำนวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เปิดเผยว่า เตรียมทุ่มงบประมาณ 1,900 ล้านบาท จัดทำ 13 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นบริเวณเกาะจระเข้, โครงการปรับปรุงร่องน้ำและบริเวณพื้นที่จอดเรือ เพื่อรองรับท่าเรือขนาดใหญ่, โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือน้ำมัน (ท่า POL), โครงการก่อสร้างท่าเรือเฟอร์รี่, โครงการอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ (Ferry Terminal) โดยเป็นทุนหมุนเวียนที่ดำเนินการไปแล้ว 600 ล้านบาท และสนับสนุนจากรัฐบาล  

น.อ.คมพันธ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ มีแผนพัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบขนส่งทั้งทางถนน ทางราง และการขนส่งทางอากาศที่สนามบินอู่ตะเภา เพื่อรองรับการเป็นโลจิสติกส์ฮับในภาคตะวันออก สำหรับการกระจายสินค้าและส่งเสริมการเดินทางการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค รวมถึงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือพาณิชย์สัตหีบและท่าเรือชายฝั่งอื่นๆ ทั้งในประเทศและประเทศในภูมิภาค โดยการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำมันนั้น เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์เป็นท่าเรือเอนกประสงค์ในการรองรับเข้าจอดของเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Cruise) ภายใต้โครงการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลของรัฐบาล
 
น.อ.คมพันธ์ กล่าวอีกว่า การปรับปรุงท่าเทียบเรือน้ำมัน ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ-ฐานทัพเรือสัตหีบ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เพื่อขยายขีดความสามารถรองรับการให้บริการเรือสินค้าและเรือท่องเที่ยวได้มากขึ้นและใช้ท่าเทียบเรือได้ทุกฤดูกาล รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการบริการท่าเรือในเชิงพาณิชย์ และสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย สำหรับโครงการดังกล่าวได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) สำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสู่การออกแบบและรายละเอียด และได้ว่าจ้างบริษัทโชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ในการปรับปรุงพื้นที่ และออกแบบพื้นที่ของโครงการ ทั้งนี้จากการรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาและปรับปรุงท่าเทียบเรือฯ ประชาชนเห็นด้วย การปรับปรุงให้เป็นท่าเรือเฟอร์รี่และเรือครุยส์ จะรองรับการเดินทาง การโดยสารของประชาชนท่องเที่ยวทางทะเลเพิ่มขึ้น และช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%