อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ชาวสวนปาล์มเฮ! ราคาจ่อแตะกก. 4.20 บาท

รมว.พลังงาน รับสิ้นเดือนก.พ.61 ราคาผลปาล์มแตะกิโลละ 4.20 บาท หลังรัฐลดสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบเหลือ 3.14 แสนตัน กลับมาสู่ภาวะปรกติ อังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.27 น.

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้รับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินมาตรการบริหารสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบทั่วประเทศ โดยหลังจากกระทรวงพลังงานได้เพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันปาล์มดิบในการผลิตไบโอดีเซลจาก 4 ล้านลิตรต่อวัน เป็น 6 ล้านลิตรต่อวัน และกระทรวงพาณิชย์เร่งส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ 1.57 แสนตัน ส่งผลให้ตั้งแต่เดือนธ.ค.60 ถึงปัจจุบัน สามารถระบายสต๊อกปาล์มจาก 5.32 แสนตันต่อวันเหลือ 4.07 แสนตันต่อวัน และทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัม (กก.) ละ 19 บาท เป็นกก.ละ 21 บาท ส่วนราคาผลผลิตปาล์มดิบก็มีเพิ่มขึ้นจากกก.ละ 3.37 บาท เป็นกก.ละ 4.10 บาทส่วนในระยะต่อไป ทั้ง 2 กระทรวงยังเร่งดำเนินมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง คาดว่า ในช่วงสิ้นเดือนก.พ.นี้ จะสามารถระบายสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบออกไปได้จนเหลือ 3.14 แสนตันต่อวัน ช่วยผลักดันราคาผลผลิตปาล์มดิบที่รับซื้อจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่กก.ละ 4.20 บาท ถือว่า เป็นไปราคาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11