อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

บอร์ดบีโอไอไฟเขียวหนุนกิจการใช้ดิจิทัล

บอร์ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการลดผลกระทบด้านแรงงานด้วยการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ พุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.46 น.

น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เห็นชอบมาตรการเพื่อสนับสนุนการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงที่ปรับสูงขึ้น โดยเพิ่มเติมมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในกิจการต่างๆ ให้ครอบคลุมถึงการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้ ซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโครงการที่ดำเนินการอยู่เดิม เป็นระยะเวลา 3 ปี ในวงเงิน 50% ของมูลค่าเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนพร้อมทั้งยังส่งเสริมการปรับปรุงมาตรการเพื่อความสามารถในการแข่งขัน โดยกิจการใดที่มีการพัฒนาทักษะ หรือฝึกอบรมด้านดิจิทัล เช่น ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ชั้นสูง จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 200% ของเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกี่ยวข้องคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 5