อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

ผุดขนส่งใหม่25แห่งใน20ปี

นักวิชาการเปิดผลการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารในอนาคต ชี้อีก 20 ปีต้องตั้งเพิ่ม 25 แห่ง เน้นพื้นที่มีรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ สนามบิน รวมถึงแนวชายแดนรองรับอีอีซี พฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.32 น.

นายสุกิจ ปัญจธนศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการขนส่ง วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยผลการศึกษาร่างแผนแม่บทการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารว่า ภายใน 20 ปี (ปี61-80) จะมีสถานีขนส่งฯ เพิ่มอีก 25 แห่งทั่วประเทศ โดยในจำนวนนี้ 15 แห่งจะอยู่ในพื้นที่ที่มีรถไฟความเร็วสูง และรถไฟทางคู่ รวมทั้งสนามบิน โดยสถานีขนส่งฯ ใหม่ต้องอยู่ไม่ไกลจากระบบขนส่งหลัก และรถโดยสารที่จะมาอยู่ในสถานีต้องเป็นรถสายสั้น รถโดยสารสาธารณะหมวด2 จากกรุงเทพฯ ต้องลดลง เพื่อขนส่งผู้โดยสารออกไปยังเมืองรอง และในอำเภอที่ห่างไกล ส่วนอีก 10 แห่งต้องสร้างสถานีขนส่งฯ ในพื้นที่ตามแนวชายแดน เพื่อรองรับอีอีซี รวมทั้งปรับปรุงสถานีเดิมที่มีอยู่ให้รองรับสังคมผู้สูงอายุ มีทางลาด และห้องน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น โดยเสนอให้บางจังหวัดต้องสร้างสถานีขนส่งฯ ขึ้นใหม่

นายสุกิจ กล่าวต่อว่า ผลการศึกษาระบุด้วยว่า การออกแบบก่อสร้างอาคารสถานีขนส่งใหม่ต้องเป็นแนวดิ่ง ไม่ใช้แนวราบเหมือนที่ผ่านมา เพื่อประหยัดงบประมาณก่อสร้าง โดยเฉพาะการซื้อที่ดิน ซึ่งแต่ละจังหวัดมูลค่าของที่ดินก็แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามการเปิดให้จองตั๋วโดยสารออนไลน์ ยิ่งทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ช่องจำหน่ายตั๋วจำนวนมาก การก่อสร้างสถานีขนส่งแบบแนวดิ่งจึงยิ่งตอบโจทย์การใช้สอยพื้นที่ได้มาก นอกจากนี้รัฐต้องสนับสนุนงบประมาณ และจัดการบริการเชิงสังคม ไม่ใช่ปล่อยให้การบริหารจัดการของสถานีขนส่งขาดทุน

นายสุกิจ กล่าวอีกว่า สำหรับช่องทางการหารายได้เพิ่มให้กับสถานีขนส่งฯ ผลการศึกษาพบว่า ยังมีข้อจำกัดทางกฎหมาย เช่น กรณีศึกษาสถานีขนส่งฯ ที่โอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล มีการให้ร้านสะดวกซื้อเข้ามาเช่าพื้นที่ ทางกรมธนารักษ์ ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ระบุว่าอาจเข้าข่ายผิดระเบียบการใช้พื้นที่ เพราะเป็นทุนใหญ่ แต่มีข้อดีทำให้สถานีขนส่งฯ มีรายได้ในการบริหารจัดการพื้นที่ ดังนั้นต้องแก้กฏหมาย และอธิบายให้กรมธนารักษ์เข้าใจ อย่างไรก็ตามขณะนี้มีสถานีขนส่งฯ ในบางจังหวัด ที่เอกชนอนุญาตให้ใช้พื้นเป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางที่ดิน ปัจจุบันมีความเจริญเข้ามา ทั้งอาคารพาณิชย์ ร้านค้าล้อมรอบสถานีขนส่ง จึงมีเอกชนบางรายแจ้งว่าไม่ต้องการให้ทำสถานีขนส่งฯ แล้ว เพราะที่ดินมีมูลค่าเพิ่ม ทั้งที่ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง ทางรัฐจึงต้องซื้อที่ดิน หรือใช้พรบ.เวนคืน เพื่อให้เป็นสถานีขนส่งเหมือนเดิม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17