อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

ประกันสังคมทำฟันได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย

สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ กรณีทันตกรรมให้กับผู้ประกันตน “สถานพยาบาลแห่งนี้ ให้บริการผู้ประกันตน กรณีทันตกรรม ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย” จันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ กรณีทันตกรรมให้กับผู้ประกันตน เพียงสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ “สถานพยาบาลแห่งนี้ ให้บริการผู้ประกันตน กรณีทันตกรรม ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย”



คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 166