อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ประกันสังคมทำฟันได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย

สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ กรณีทันตกรรมให้กับผู้ประกันตน “สถานพยาบาลแห่งนี้ ให้บริการผู้ประกันตน กรณีทันตกรรม ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย” จันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ กรณีทันตกรรมให้กับผู้ประกันตน เพียงสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ “สถานพยาบาลแห่งนี้ ให้บริการผู้ประกันตน กรณีทันตกรรม ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย”คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 164