อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

ชู 10 มาตรฐานระบบราง ดันโครงสร้างพื้นฐานไทย

สนข. จับมือ วสท. ชู 10 มาตรฐานระบบราง ดันโครงสร้างพื้นฐานไทย ขึ้นชั้นอาเซียน เทียบสิงคโปร์ ลั่นกรมขนส่งทางรางตั้งเสร็จภายในปีนี้ ศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.52 น.

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 9 มี.ค. ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ร่วมกับนายธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างมาตรฐานระบบขนส่งทางรางให้มีความปลอดภัย เพื่อดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (HUB) ระบบรางของอาเซียนและเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนา Asean Rail Standardization ครั้งที่ 2 ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 61

นายชัยวัฒน์ เปิดเผยว่า โครงการศึกษาและจัดทำคู่มือออกแบบ ก่อสร้างและบำรุงรักษางานโครงสร้างทางรถไฟ และมาตรฐานโครงสร้างทางรถไฟ แบ่งออกเป็น 10 มาตรฐาน ได้แก่มาตรฐานการแบ่งประเภททางรถไฟ,มาตรฐานเขตโครงสร้างทางรถไฟ,มาตรฐานการออกแบบและวางแนวเส้นทาง,มาตรฐานการออกแบบทางรถไฟแบบมีหินโรยทาง,มาตรฐานการออกแบบทางรถไฟแบบไม่มีหินโรยทาง,มาตรฐานรางเชื่อมยาว,มาตรฐานองค์ประกอบแบบทางรถไฟ,มาตรฐานองค์ประกอบทางรถไฟ,มาตรฐานตำแหน่งเปลี่ยนผ่านบนทางรถไฟ,มาตรฐานความปลอดรถไฟและมาตรฐานระบบระบายน้ำบนทางรถไฟ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะสามารถพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยนายชัยวัฒน์ กล่าวต่อว่า โดยหลังจากนี้จะมอบคู่มือมาตรฐานส่งต่อให้กับทาง วสท. เพื่อนำไปฝึกอบรมต่อวิศวกรระบบรางต่อไป ระหว่างที่รอการก่อตั้งกรมการขนส่งทางราง ที่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาเพราะมีเรื่องของเทคนิคและรายละเอียดที่สูงมาก ทำให้กระบวนการพิจารณาในช่วงที่ผ่านมาจึงล่าช้ากว่าแผนที่ตั้งไว้แต่ทาง สนข. ตั้งเป้าว่า ตัวพระราชบัญญัติจะต้องพิจารณาแล้วเสร็จภายในปีนี้เพื่อให้กรมการขนส่งทางรางสามารถเริ่มทำงานได้จริงภายในปลายปีนี้ ซึ่งหน้าที่ของกรมฯ จะมีทั้งการกำกับและดูแลการก่อสร้างระบบราง การเผยแพร่ข้อมูลทาตรฐานระบบราง การตรวจสอบมาตรฐานและการประเมินผล  ซึ่งต่อไปในอนาคตจะเป็นมาตรฐานระดับอาเซียนได้ เพราะจะต้องมีการก่อสร้างระบบรางเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เวียดนาม เป็นต้น

ด้าน ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ประธานคณะกรรมการระบบราง (วสท.) กล่าวว่าจากแผนการลงทุนของประเทศไทยในโครงสร้างพื้นฐานระบบรางปี 2561-2583 รวม 23 โครงการ งบประมาณการก่อสร้าง 2.5 ล้านล้านบาท นั้นจะเห็นได้ว่า งบประมาณการลงทุนไม่แตกต่างการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนที่มีการวางแผนการลงทุนรางรวมกันถึง 6 ล้านล้านบาท เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เป็นต้น ซึ่งได้มีการตั้งเป้าที่จะเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงและสามารถเชื่อมต่อกับภูมิภาคด้วยระบบรางที่ยังขาดช่วง (Missing link) และในแต่ละประเทศต่างๆได้ ด้วย โดยคาดว่าในอีก 3-4 ปีข้างหน้า หากระบบขนส่งมวลชนภายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดครอบคุมมากยิ่งขึ้น จะส่งผลไทยถูกจัดอันดับโครงสร้างพื้นฐานระดับรางเทียบเท่าสิงคโปร์ในด้านการเชื่อมต่อการเดินทาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20