อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ประกันสังคม เฉลี่ยทุกข์-เฉลี่ยสุข ของสังคมไทย

ประกันสังคม เฉลี่ยทุกข์-เฉลี่ยสุข ของสังคมไทย ระบบของการเฉลี่ยทุกข์-เฉลี่ยสุขซึ่งกันและกันระหว่างผู้ประกันตนของประกันสังคม คืออะไร?? พุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.

ระบบของการเฉลี่ยทุกข์-เฉลี่ยสุขซึ่งกันและกันระหว่างผู้ประกันตนของประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มผู้ประกันตนที่มีรายได้และจ่ายเงินสมทบ โดยรับผิดชอบในการเฉลี่ย
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการรณ์ที่ไม่คาดคิด ตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกผู้ประกันตนท่านอื่นให้สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 11