อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

จับมือ 7 มหาวิทยาลัยปั้นสตาร์ทอัพ

'ดิจิทัลเวนเจอร์ส' เปิดโครงการยูเรก้า จับมือ 7 มหาวิทยาลัย ปั้นสตาร์ทอัพ "เน้นค้าปลีก-ท่องเที่ยว-บริการการเงิน" พุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 06.00 น.

นายอรพงศ์ เทียนเงิน  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด บริษัทผู้ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เปิดโครงการยูเรก้า จับมือคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 7 แห่งของไทย มุ่งเน้นให้กลุ่มอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจเทคโนโลยีชั้นสูง รวมกลุ่มกันเป็นสตาร์ทอัพ นำเสนอไอเดียจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เช่น ระบบเอไอ บิ๊กดาต้า เป็นต้น ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมหลัก โดยระยะแรกเน้นอุตสาหกรรมการค้าปลีก การท่องเที่ยว การเดินทาง และบริการทางการเงิน เพื่อนำไปต่อยอด พัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ออกสู่ตลาดได้จริงในอนาคต เริ่มรับสมัครถึงวันที่ 15 พ.ค. 61

สำหรับกลุ่มสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนเป็นทุน 200,000 บาท และจะมีการคัดเลือกทีมที่น่าสนใจเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับสนับสนุนเงินทุนอีก 3-6 ล้านบาท โดยจะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในสายการเงินจาก ดิจิทัล เวนเจอร์ส ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากไมโครซอฟท์ ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยต่างๆ จะสนับสนุนการให้องค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยพื้นฐานเพื่อมาใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดและสร้างโอกาสทางการตลาด รวมถึงการสรรหานักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรม

ส่วนมหาวิทยาลัยทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14