อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 มกราคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 มกราคม 2562

ชาวหอ-ห้องเช่าเฮ! 1พ.ค.ลดค่าน้ำ-ไฟเท่าบ้านเรือน(คลิป)

ผู้ให้เช่าคิดค่าน้ำค่าไฟตามอัตราที่การไฟฟ้า-การประปาเรียกเก็บจริงกับผู้เช่า หากฝ่าฝืนโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 1แสนบาทหรือท้ั้งจำทั้งปรับ...สคบ.ออกประกาศธุรกิจให้เช่าอาคารที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจควบคุมมีผล 1  พ.ค.นี้   อังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 15.10 น.

นายพิฆเนศ  ต๊ะปวง  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ. เปิดเผยว่า   ในวันที่ 1 พ.ค.นี้ ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นธูรกิจที่ควบคุมสัญญามีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ  โดยกำหนดให้จัดเก็บค่าน้ำ-ค่าไฟห้องพัก  ห้องเช่า หอพักต่าง ๆ  อพาร์ทเม้นท์ ตามอัตราที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การประปานครหลวง (กปน.)  การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  เรียกเก็บกับผู้ให้เช่า ส่วนบทลงโทษที่ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามสัญญาหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

"  ที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมากกว่า กรณีการไปเช่าที่อยู่อาศัยคิดว่าไฟฟ้าแพงกว่าบ้านเรือนทั่วไป และคิดค่าน้ำเหมาจ่าย และแยกมิเตอร์ คำนวณต่อหน่วยมากกว่าการประปาเรียกเก็บอยู่มาก จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและพบว่าในบางแห่งเก็บค่าน้ำ ค่าไฟสูงกว่าที่กฟน. และกปน.เรียกเก็บ  1-2 เท่า  คณะกรรมการฯ จึงได้ออกประกาศดังกล่าวเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เช่า และไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป"  นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมผู้บริโภคในรายละเอียดของประกาศดังกล่าวยังห้ามในเรื่องอื่น ๆ อืก เช่น   ห้ามผู้ให้เช่าเรียกเก็บค่าประกันความเสียหายเกิน 1 เดือน ค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน ห้ามเรียกเก็บค่าต่อสัญญา   ห้ามไม่ให้ผู้เช่าเข้าไปในทรัพย์สินผู้เช่า หรือเข้าไปขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่า กรณีผู้เช่าผิดนัดชำระหนี้ หรือค้างค่าเช่า  จากเดิมผู้ให้เช่าอาจเข้าไปขนของออกจากห้องเช่า หรือล็อกห้องไว้ต่อไปนี้ผู้ให้เช่าไม่สามารถเข้าไปไม่ได้   แต่ผู้ให้เช่าสามารถที่จะดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางกฏหมายได้  หลังจากยกเลิกสัญญาแล้ว  และขอให้ศาลออกคำบังคับในการขนย้ายทรัพย์สิน


 
สำหรับสิทธิของผู้บริโภคนั้น สามารถบอกยกเลิกห้องพักกับผู้เช่าได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน  เช่น กรณีทำสัญญาเช่า 12 เดือน แต่อยู่ไป 6 เดือน และเดือนที่ 7 จะออกก็ต้องบอกหลังจากสิ้นสุดในเดือนที่ 6 ก็มีสิทธิทำได้ และกรณีที่สัญญาสิ้นสุดและผู้บริโภควางเงินประกันไว้ หากเราออกกฏหมายบังคับว่าผู้ประกอบการต้องคืนเงินให้ผู้บริโภคทันที ยกเว้นว่า ผู้ประกอบการขอตรวจสอบความเสียหายในห้องให้เวลาตรวจสอบ 7 วัน และถ้าไม่มีเสียหายต้องคืนเงินให้ผู้บริโภคทันทีส่วนการประกันมี 2 รูปแบบ คือ การประกันค่าเช่าล่วงหน้า  ถ้าจะออกไม่ต้องจ่าย  ส่วนประกันความเสียหาย ถ้าไม่เสียหายก็ต้องคืน แต่ต้องดูว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเพียงพอกับเงินประกันหรือไม่  ถ้าไม่พอดีความเสียหามากกว่าผู้ประกอบการก็แจ้งผู้เช่าชำระเพิ่มเติม แต่ถ้าน้อยกว่าผู้ประกอบการต้องคืนส่วนต่าง 

"ขอฝากผู้บริโภคให้ตรวจสอบเงื่อนไขสัญญาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนดไว้ ถ้าผู้ประกอบการดำเนินการไม่เป็นไปตามประกาศสามารถร้องเรียนสคบ. หรือปรึกษาสายด่วน 1166  กรณีผู้เช่าไม่ได้รับความเป็นธรรม  รายงานข่าวจากการประปานครหลวง(กปน.)แจ้งว่า  อัตราการเก็บค่าน้ำประปาคิดตามขั้นบันได  โดยบ้านเรือนทั่วไป ถ้าใช้ระหว่าง 0-30 หน่วย จัดเก็บหน่วยละ 8.50 บาท ระหว่าง 31-40 หน่วย  จัดเก็บหน่วยละ 10.03 บาท ใช้ระหว่าง 41- 50  หน่วย จัดเก็บหน่วยละ 10.35 บาท ใช้ระหว่าง 51-60  หน่วย จัดเก็บหน่วยละ 10.68 บาท  ใช้ระหว่าง 61-70  หน่วย จัดเก็บหน่วยละ 11  บาท ใช้ระหว่าง 71-80  หน่วย จัดเก็บหน่วยละ 11.33  บาท  ใช้ระหว่าง 81-90  หน่วย จัดเก็บหน่วยละ 12.50  บาท ระหว่าง  91-100  หน่วยจัดเก็บหน่วยละ 12.82  บาท  

ใช้ระหว่าง 91-100  หน่วย จัดเก็บหน่วยละ 12.82  บาท ระหว่าง  101-120  หน่วยจัดเก็บหน่วยละ 13.15  บาท  ใช้ระหว่าง 121-160   หน่วย จัดเก็บหน่วยละ 13.47  บาท ระหว่าง 161-200  หน่วยจัดเก็บหน่วยละ 13.80   บาท  ใช้ 201 ขึ้นไปเก็บอัตราหน่วยละ 14.15 บาท  

ส่วนภาคธุรกิจถ้าใช้ในอัตรา 1-10 หน่วย จัดเก็บ 9.50 บาท ใช้ในอัตรา 11-20 หน่วย จัดเก็บ 10.70 บาท ใช้ในอัตรา 21-30 หน่วย จัดเก็บ 10.95 บาท  ใช้ในอัตรา 31-40 หน่วย จัดเก็บ 13.21  บาท   ใช้ในอัตรา 41-50 หน่วย จัดเก็บ 13.54 บาท  ใช้ในอัตรา51-60 หน่วย จัดเก็บ 13.86 บาท  ใช้ในอัตรา 21-3061-80 หน่วย จัดเก็บ 13.86  บาท   
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 1.89K