อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

ตระกูล"เจียรวนนท์"รั้งอันดับ1 อภิมหาเศรษฐีเมืองไทย

รวยให้เข็ด...เผยมีทรัพย์สิน  3.0 หมื่นล้านเหรียญ...Forbes Media บริษัทสื่อชั้นนำระดับโลก ประกาศรายชื่อ 50 อันดับอภิมหาเศรษฐีของไทย ตระกูล”เจียรวนนท์ “อันดับ 1 อภิมหาเศรษฐีของไทย ประจำปี 2561 พฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น.

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.  Forbes Media บริษัทสื่อชั้นนำระดับโลกที่นำเสนอข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ การลงทุนเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ และผู้นำทางธุรกิจ ได้ประกาศรายชื่อ 50 อันดับอภิมหาเศรษฐีของไทย ประจำปี 2561 โดย ใช้ข้อมูลทางการเงินและการถือครองหุ้นที่ได้รับจากครอบครัวและผู้ที่ได้รับการจัดอันดับ ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์ และหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงทรัพย์สินของครอบครัวและทรัพย์สินที่ถือครองโดยสมาชิกครอบครัวในหลายรุ่น ทั้งนี้มูลค่าทรัพย์สินในบริษัทมหาชน คำนวณจากราคาหุ้น และอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 20 เม.ย.  ส่วนทรัพย์สินในบริษัทที่ถือครองส่วนตัวประเมินค่าโดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
รายชื่อตระกูลและอภิมหาเศรษฐี 10 อันดับแรกของไทย
1.            พี่น้องเจียรวนนท์                                มูลค่าทรัพย์สิน    3.0 หมื่นล้านเหรียญ
2.            ตระกูลจิราธิวัฒน์                                มูลค่าทรัพย์สิน    2.12 หมื่นล้านเหรียญ
3.            เฉลิม อยู่วิทยา                                      มูลค่าทรัพย์สิน    2.1 หมื่นล้านเหรียญ
4.            เจริญ สิริวัฒนภักดี                              มูลค่าทรัพย์สิน    1.74 หมื่นล้านเหรียญ
5.            วิชัย ศรีวัฒนประภา                            มูลค่าทรัพย์สิน    5.2 พันล้านเหรียญ
6.            กฤตย์ รัตนรักษ์                                    มูลค่าทรัพย์สิน    3.7 พันล้านเหรียญ
7.            สารัชถ์ รัตนาวะดี                                มูลค่าทรัพย์สิน    3.4 พันล้านเหรียญ
8.            นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ    มูลค่าทรัพย์สิน    3.35 พันล้านเหรียญ
9.            Aloke Lohia                                        มูลค่าทรัพย์สิน    3.3 พันล้านเหรียญ
10.          วานิช ไชยวรรณ                                  มูลค่าทรัพย์สิน    3 พันล้านเหรียญ
 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    20%
  • ไม่เห็นด้วย
    80%