อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

คลังแจงพนักงาน-ลูกจ้างสธ. ไม่ได้รับผลกระทบจากระเบียบใหม่

คลัง แจงพนักงานลูกจ้างนอกงบของกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้รับผลกระทบจากระเบียบใหม่ ชี้ สธ ขออัตรามาแล้ว 3.89 หมื่นอัตรา ด้านปลัดสธ แจ้งสบายใจได้ ขอให้ทำงานปกติ ไม่มีลด ไม่มีปลด  พุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.46 น.

เมื่อเวลา 14.30 น.กระทรวงการคลัง น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยหลังประชุมหารือกับกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้เงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 ว่า ยืนยันว่าระเบียบที่ออกมาไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อพนักงานและลูกจ้างของราชการ เพราะรัฐต้องการแค่จัดระเบียบข้อมูลพนักงานและลูกจ้างนอกงบว่ากี่คน ใช้เงินงบประมาณเท่าไร โดยเฉพาะของกระทรวงสาธารณสุขยิ่งไม่ได้รับผลกระทบใหญ่ เพราะเมื่อเดือนเม.ย.ได้แจ้งคลังมาแล้วว่าจะจ้างพนักงานและลูกจ้างนอกเงินงบประมาณแบบ 1 ปี 7,900 อัตรา และแบบ 4 ปี 31,000 อัตรา ซึ่งน่าจะได้รับอนุมัติทั้งหมด อีกทั้งยังมีระเบียบการใช้เงินบำรุงซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณของตัวเองกำกับดูแลอีกชั้นหนึ่งด้วย 

“ปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากความเข้าใจ การสื่อสารที่ไม่ตรงกันระหว่างคนเขียนกฎหมาย และคนที่อ่านกฎหมายทำให้เกิดการสื่อความที่คลาดเคลื่อนกัน ทั้งที่จริงแล้วหากทำความเข้าใจกันได้ ระเบียบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร”

สำหรับระเบียบกระทรวงการคลัง ได้กำหนดการว่าจ้างพนักงานและลูกจ้างแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ หน่วยงานที่ได้ทำการตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบแล้ว เช่น กระทรวงสาธารณสุข ก็ให้ดำเนินการตามข้อตกลง อีกแบบถ้าหน่วยงานใดที่ยังไม่ตกลงกับกระทรวงการคลัง แต่มีการว่าจ้างพนักงานและลูกจ้างไปแล้ว ก็ให้ว่าจ้างลูกจ้างดังกล่าวต่อไปจนสิ้นสุดสัญญา แต่หากจะต่อสัญญาใหม่ก็ต้องทำเรื่องเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาก่อนซึ่งโดยปกติแล้วหากอัตรากำลังมีความเหมาะสมกับเนื้องานก็จะพิจารณาให้แต่ถ้าหน่วยงานไหนไม่พอใจก็สามารถขอทบทวนได้ 

นายเจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขอให้ทุกคนสบายใจทำงานให้เต็ม เพราะกรมบัญชียืนยันว่าจะไม่กระทบกับการว่าจ้างพนักงานชั่วคราวของโรงพยาบาลต่าง ๆ ไม่มีการลดอัตรา และที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ทำข้อตกกับกรมบัญชีกลางไปเรียบร้อย รวมถึงการจ้างพนักงานลูกจ้างที่ใช้เงินบำรุงก็ปฏิบัติเหมือนเดิม และในอนาคตหากมีความจำเป็นก็ยังสามารถขออนุมัติเพิ่มอัตราให้เพียงพอต่อการบริการถึงประชาชนได้ด้วย

นายธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วย รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า แรงกระเพื่อมครั้งนี้ เกิดจากการเผยแพร่ระเบียบในสื่อสังคมออนไลน์ทำให้เกิดการตีความเคลื่อน แต่จากการหารือกับกรมบัญชีกลางได้มีความชัดเจนแล้วว่าไม่มีปัญหา โดยในส่วนแพทย์ชนบทที่จะประท้วงเพราะกังวลว่าลูกน้องจะได้รับผลกระทบนั้น แต่เมื่อทำความเข้าใจชัดแล้วก็จะแจ้งข่าวไปยังผู้เกี่ยวข้องว่า การจ้างพนักงานและลูกจ้างยังปกติ เคยทำอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้น 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 8