อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

'แพลนบี'ควักเงิน182ล้านบาท ถือหุ้น'บีเอ็นเค48'

แพลน บี มีเดีย ประกาศควักเงิน 182 ล้านบาท เข้าถือหุ้นบีเอ็นเค48 สัดส่วน 35% พุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 22.01 น.

นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.แพลน บี มีเดีย ผู้ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด (บีเอ็นเค48) สัดส่วน 35% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 182.25 ล้านบาท โดยบริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

"วัตถุประสงค์ของการเข้าลงทุนครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากความหลากหลายและความนิยมของธุรกิจและสินค้าของบีเอ็นเค48 ที่มีการประสานและส่งเสริมกับธุรกิจหลักของบริษัท และเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจใหม่ท่ีมีมูลค่าสำคัญต่อธุรกิจบันเทิงหรืออื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง"

สำหรับ บีเอ็นเค 48 ถือเป็นธุรกิจทาเล้นท์แมนเนจเม้นท์และคอนเทนท์ครบวงจรบริหารจัดการพัฒนา สมาชิกวงบีเอ็นเค48 วางแผนผลิตงานแสดงเผยแพร่ผลงานเพลงจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โฆษณาประชาสัมพันธ์การขยายธุรกิจต่อยอดและเพิ่มช่องทาง ใหบริการด้านอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับวงบีเอ็นเค48

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น