อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

16มิ.ย.ฟังเสียงชาวอุดรฯจัดระบบขนส่งสาธารณะ

สนข. เผย 16 มิ.ย. นี้ เปิดตัวโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี เพื่อฟังเสียงประชาชนเป็นครั้งแรก พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.18 น.

รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) แจ้งว่า สนข. จะจัดสัมมนาโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 มิ.ย.61 ที่โรงแรมเซนทารา คอนเวนชันเซนเตอร์ จ.อุดรธานี เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยการสัมมนาครั้งนี้จะแจ้งวัตถุประสงค์โครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อจัดทำแผนแม่บทและโครงข่ายเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะใน จ.อุดรธานี จัดระบบจราจรและพื้นที่ศึกษาอย่างยั่งยืน วิเคราะห์ความเหมาะสมเบื้องต้น เศรษฐกิจ วิศวกรรม การเงิน รูปแบบการลงทุน การออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเบื้องต้น และเส้นทางนำร่อง รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบ ตลอดจนกำหนดให้มีจุดจอดและจร

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอแนวทางการศึกษา ประกอบด้วย ระบบขนส่งสาธารณะ โครงข่าย แนวเส้นทาง การออกแบบเบื้องต้น เส้นทางนำร่อง การพัฒนาพื้นที่โดยรอบ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE) และรูปแบบการลงทุน คาดว่าประมาณ เดือน ก.ย. รูปแบบโครงการจะชัดเจนขึ้น และปลายปี 61 จะได้ข้อสรุปว่า จ.อุดรธานีเหมาะที่จะใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และโครงข่ายแนวเส้นทางใด สำหรับโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาศึกษา 15 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.61-1 ก.ค.62 งบประมาณศึกษา 27 ล้านบาท หลังจากรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ สนข. จะนำมาประกอบการจัดทำโครงการต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบัน จ.อุดรธานี มีโครงสร้างพื้นฐานในด้านการคมนาคม ทั้งทางถนนสายหลักที่อยู่ในเมืองไทย และสามารถข้ามไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้ รวมทั้งยังอยู่บนโครงข่ายแนวเส้นทางที่มีการสร้างรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) และโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ในอนาคต ซึ่งต้องมีแนวเส้นทางเชื่อมต่อการเดินทางที่สะดวกได้ ขณะที่ทางด้านอากาศ ที่ท่าอากาศยานอุดรธานีก็มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบันมีเที่ยวบินให้บริการเกือบตลอด 24 ชม. ดังนั้นการศึกษาระบบขนส่งสาธารณะ จ.อุดรธานี จะช่วยสนับสนุนการเดินทางให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการเดินทาง ทั้งในเมือง รอบเมืองและระหว่างเมืองในอนาคต.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 34