อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

ธนาคารกลางในอาเซียนร่วมมือป้องกันภัยไซเบอร์

แบงก์ชาติ ผนึกธนาคารกลางในอาเซียน พัฒนาระบบป้องกันภัยจากไซเบอร์ ผ่านการแลกเปลี่ยน-แชร์ข้อมูล พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.20 น.

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยในงานบลูมเบิร์ก อาเซียน บิสสิเนส มัมมิต 2018 ว่า ธปท.ได้หารือและร่วมมือกับธนาคารกลางของประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยร่วมกันพัฒนาระบบป้องกันความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์ ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล และแบ่งปันข้อมูลที่สถาบันการเงินในกลุ่มประเทศอาเซียนได้รับภัยจากไซเบอร์ ซึ่งจะส่งผลดีมีการแจ้งเตือนและป้องกันได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังส่งเสริมให้ประเทศในอาเซียนใช้เทคโนโลยีทางการเงินใหม่ เช่น ฟินเทค ซึ่งธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มอาเซียนกำลังหารือนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้กับวงการการเงินในยุคดิจิตอล

นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับธนาคารกลางประเทศกลุ่มอาเซียนอีกมาก ทั้งโครงการส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น เพราะปัจจุบันธุรกรรมการค้าการลงทุนมีการขยายตัวสูง ทำให้การใช้เงินสกุลท้องถิ่น สะท้อนความสามารถเพิ่มผลิตภาพของตลาดได้ โดยโครงการนี้ธปท.ได้เริ่มใช้เงินสกุลท้องถิ่นใน 2 ประเทศแล้ว คือ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย พร้อมสนับสนุนควอลิตี้อาเซียนแบงก์ ซึ่งเป็นการผ่อนปรนหลักเกณฑ์ที่ให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศอาเซียนสามารถเข้าไปเปิดสาขาในอีกประเทศได้โดยง่าย สะดวกมากขึ้น ซึ่งของไทยได้เจรจาที่จะทำในประเทศมาเลเซีย แต่ต้องอยู่ที่การพิจารณาของสภาฯทั้งสองประเทศ และมาเลเซียเพิ่งเลือกตั้งใหม่ ทำให้อาจต้องใช้เวลาในการพิจารณา

สำหรับการพัฒนาระบบการเงินในอนาคตของโลกที่มีความไม่แน่นอนสูง และมีความซับซ้อน รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหลายอย่าง โดยมองว่ามี 3 นโยบายหลักสำคัญ ที่ธปท.ใช้เป็นแนวทาง ประกอบด้วย ระบบการเงินของไทยจะต้องมีผลิตภาพที่ดีขึ้น เพราะเศรษฐกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนจะต้องให้ความสำคัญกับผลิตภาพ และต้องมีระบบการเงินที่มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีเสถียรภาพที่ดีในระดับหนึ่ง และมีกันชนรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งทำอย่างไรให้การพัฒนาเกิดขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่ หรือประชาชนที่มีรายได้ต่ำ ได้ประโยชน์จากการพัฒนาด้วย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ใช้ในการพัฒนานโยบายระบบการเงินช่วงที่ผ่านมา และในอนาคต

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 5